Stredné školy

Vyhľadané 747 záznamov v databáze škôl.

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Smreková Mária, RNDr.
Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov +
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24, Trnava
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24, Trnava, Ředitel/ka: PhDr. Mária Marková, PhD.
agy.edupage.org/ Kalinčiakova 24, Trnava +
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Jaura Dušan, Mgr. PhD.
www.bilgym.sk Beňadická 38, Bratislava-Petržalka +
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, Ředitel/ka: RNDr. Vasil Dorovský
www.gbas.sk Komenského 215, Sučany +
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Mgr. Mária Vitásková
www.bilgymnnv.edu.sk Športová 41, Nové Mesto nad Váhom +
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
www.csose.sk Vazovova 12, Bratislava-Staré Mesto +
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Krajčík
www.csuvto.edu.sk Stummerova 20, Topoľčany +
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Ul. Okružná 2026/25, Dolný Kubín
Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Ul. Okružná 2026/25, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Mgr. Gustáv Turčina
Ul. Okružná 2026/25, Dolný Kubín +
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brünni Tér 15, Kolárovo
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brünni Tér 15, Kolárovo, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Decsi
www.cgymkolarovo.edupage.org Brnenské námestie 15, Kolárovo +
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Dlhé hony 3522/2, Poprad
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Dlhé hony 3522/2, Poprad, Ředitel/ka: Mgr. Štefan Hric
www.scspp.sk Dlhé hony 3522/2, Poprad +
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: PaedDr. Marián Babej
gfavranov.edupage.sk/text5/ Školská 650, Vranov nad Topľou +
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov, Ředitel/ka: RNDr. Jana Partilová
www.cgymtv.edu.sk M. R. Štefánika 9, Trebišov +
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa, Ředitel/ka: Mgr. Pavol Chmeliar
www.cgsm.edupage.org Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa +
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Mgr. Ján Stuhlák
cgymmisikasnv.edupage.org/ Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves +
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava-Petržalka
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Malatincová Eva, Mgr.
www.ckba.edu.sk Beňadická 16, Bratislava-Petržalka +
Cirkevné osemročné gymnázium Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz.maď.-Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság
Cirkevné osemročné gymnázium Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz.maď.-Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium, Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság, Ředitel/ka: Mgr. Dezider Pálffy
www.gymsnpsahy.edu.sk Slov.národ.povstania 4, Šahy - Ipolyság +
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Rudolf Michalec
www.doaza.edu.sk/ Rosinská cesta 2, Žilina +
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín, Ředitel/ka: Ing. Ján Lipták
www.dopravnaakademia.sk Školská 66, Trenčín +
Evanjelická spojená škola-Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Evanjelická spojená škola-Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Mgr. Jana Chaloupková
esslm.sk/node/8 Komenského 10, Liptovský Mikuláš +
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, Košice, Ředitel/ka: Ing. Jozef Krištan
www.gjak.sk Škultétyho 10, Košice +
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec, Ředitel/ka: PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
www.egt.sk Jesenského 836, Tisovec +
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Slavomír Hanuska
www.egymbb.sk Skuteckého 5, Banská Bystrica +
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava-Petržalka
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Pilek Ivan, Mgr.
www.evlyceum.sk/ Vranovská 2, Bratislava-Petržalka +
Gymnázium
Gymnázium, Ředitel/ka: RNDr. Alena Bobáková
gpm.edupage.org Park mládeže 5, Košice +
Gymnázium
Gymnázium, Ředitel/ka: RNDr. Jaroslav Mikita
www.gymstrop.edu.sk Konštantínova 64, Stropkov +
Gymnázium
Gymnázium, Ředitel/ka: RNDr. Iveta Lazorová
www.gymsnina.sk Študentská 4, Snina +
Gymnázium
Gymnázium, Ředitel/ka: Mgr. Jana Zrníková
www.gvarza.edu.sk Varšavská cesta 1, Žilina +
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo, Ředitel/ka: Mgr. Ildikó Mezeiová
www.gymn-sturovo.edupage.org Adyho 7, Štúrovo +
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec, Ředitel/ka: RNDr. Mária Ténaiová
www.gymkch.edu.sk Horešská 18, Kráľovský Chlmec +
Gymnázium - Gimnázium, Hurbanova 34, Tornaľa
Gymnázium - Gimnázium, Hurbanova 34, Tornaľa, Ředitel/ka: Mgr. Dana Kišfalušiová
www.gymtornala.edupage.org Hurbanova 34, Tornaľa +
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo, Ředitel/ka: László Molnár
www.gymfilakovo.sk Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo +
Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany, Ředitel/ka: PhDr. Judita Lecková
www.gymvk.edu.sk Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany +
Gymnázium a Osemročné gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Gymnázium a Osemročné gymnázium, Trebišovská 12, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Ján Buday
www.gt12.sk Trebišovská 12, Košice +
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Eva Csurkó
www.maraigimi.sk Kuzmányho 6, Košice +
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, Ředitel/ka: PaedDr. Jozef Berta
www.zsgmik.sk Duklianska 16, Prešov +
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, Ředitel/ka: Ing. Jozef Hudák
ssjh.sk/aix/ Slovenská 5, Bardejov +
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Ředitel/ka: Mgr. Dušan Nebus
www.gpdt.sk Dominika Tatarku 4666/7, Poprad +
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Kovaříková Drahomíra, Mgr.
www.einsteinova.sk Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka +
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerk.-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerk.-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: PhDr. Renata Mikulášová
www.gymbs.sk A.Gwerk.-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica +
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A. Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A. Komenského 18, Banská Bystrica, Ředitel/ka: RNDr. Ján Dlhoš
gasbb.edupage.org J.A .Komenského 18, Banská Bystrica +
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina, Ředitel/ka: Mgr. Ján Slosiarik
www.gymsladka.edu.sk M. R. Štefánika 8, Krupina +
Gymnázium Andreja Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec
Gymnázium Andreja Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec, Ředitel/ka: Ing. Ľubomír Krajčí PhD.
www.gymas.sk/ Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec +
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice, Ředitel/ka: Ing. Erika Sulinová
www.gav.sk Mierová 5, Levice +
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, Ředitel/ka: Radzo Jozef, RNDr.
www.gab.edupage.org Lichnerova 69, Senec +
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, Ředitel/ka: Mgr. Peter Kuľha
www.gabnam.edu.sk Mieru 307/23, Námestovo +
Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, Sabinov
Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, Sabinov, Ředitel/ka: Mgr. Andrej Zubrický
www.gymkosb.sk/ Komenského 40, Sabinov +
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné, Ředitel/ka: PaedDr. Ivan Pajtáš
www.gymhe.edu.sk Komenského 4, Humenné +
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Dunaszerdahely, Ředitel/ka: RNDr. Ferenc Zirig
www.vagdsz.edupage.org Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda +
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš, Ředitel/ka: Mgr. Pavel Černík
www.gahsvk.edu.sk Školská 21, Veľký Krtíš +
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Gabriela Vanková
www.gbza.edu.sk Tomáša Ružičku 3, Žilina +
Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník, Ředitel/ka: Ing. Andrej Gima
www.szsms.host.sk Sovietskych hrdinov 80, Svidník +
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec, Ředitel/ka: Mgr. Viliam Linduška
www.gbstlc.edu.sk Haličská cesta 9, Lučenec +
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník, Ředitel/ka: RNDr. Ján Rodák
www.gdh.sk Komenského 16, Svidník +
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup, Ředitel/ka: Dlugošová Marcela, RNDr. (0903249839)
www.gymhron.sk/ Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup +
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa, Ředitel/ka: PaedDr. Alojzia Štefková
www.gfsnbana.edupage.org Bernolákova 9, Nová Baňa +
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Ředitel/ka: RNDr. Božena Stúpalová
www.gymskalica.edu.sk Námestie slobody 3, Skalica +
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium, Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom, Ředitel/ka: Mgr. Imre Andruskó
www.sjg.sk Biskupa Királya 5, Komárno - Komárom +
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín, Ředitel/ka: Mgr. Ján Trencsík
madach.edupage.org Slnečná 2, Šamorín +
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová, Ředitel/ka: RNDr. Marián Šorl
www.gibha.edupage.org L. Novomeského 15, Handlová +
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Jankovičová Marta,Mgr.
horvatha.edupage.org/ Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov +
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: Mgr. Ján Čeman
www.gymrs.sk P. Hostinského 3, Rimavská Sobota +
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Ředitel/ka: Ing. Gabriela Fajtlová
www.gymho.edu.sk Komenského 13, Hlohovec +
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov, Ředitel/ka: RNDr. Miroslav Krajňák, PhD.
www.gjar-po.sk Mudroňova 20, Prešov +
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové, Ředitel/ka: PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
www.gvrbove.edu.sk Beňovského 358/100, Vrbové +
Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže
Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže, Ředitel/ka: Mgr. Marek Nádaský
www.gjb.sk Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže +
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Ředitel/ka: RNDr. František Klotton
gymholl.edupage.sk/ Na hlinách 7279/30, Trnava +
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno, Ředitel/ka: PhDr. Miroslav Glembek
www.gymbrezno.edu.sk Štúrova 13, Brezno +
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Dorňáková Gabriela, Mgr.
www.vazka.sk Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto +
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča, Ředitel/ka: PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
gymjfrle.edupage.org/ Kláštorská 37, Levoča +
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, Ředitel/ka: RNDr. Elena Kacvinská
www.gymradbn.sk Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou +
Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce
Gymnázium Janka Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: RNDr. Marián Bátora
www.gjk-zm.szm.sk Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce +
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, Ředitel/ka: PaedDr. Peter Černý
www.gymslga.edu.sk Štvrť SNP 1004/34, Galanta +
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, Ředitel/ka: RNDr. Tatiana Paľová
www.gjgt.sk J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica +
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin, Ředitel/ka: Mgr. Igor Libo
www.gymlet.sk J. Lettricha 2, Martin +
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca, Ředitel/ka: RNDr. Anna Čerchlová
www.gymcadca.sk 17. novembra 1296, Čadca +
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra, Ředitel/ka: Medlenová Jana, Mgr.
www.gymmo.edu.sk/ Nám. slobody 5, Modra +
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Ing. Miloš Hajduk
www.gymnaziumds.sk Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda +
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava-Ružinov
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Kyndl Norbert, Ing.
www.gln.sk Tomášikova 2, Bratislava-Ružinov +
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov, Ředitel/ka: RNDr. Marcel Tribus
www.gymlsbj.sk Jiráskova 12, Bardejov +
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno, Ředitel/ka: Mgr. Ondrej Gajdáč
www.gljs.sk Pohraničná 10, Komárno +
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín, Ředitel/ka: Mgr. Štefan Marcinek
www.glstn.sk 1. mája 170/2, Trenčín +
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen, Ředitel/ka: PhDr. Eva Chylová
www.gymzv.sk Hronská 1467/3, Zvolen +
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín, Ředitel/ka: PaedDr. Edita Lysinová
www.gymmrssam.sk Slnečná 2, Šamorín +
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Mgr. Mária Vitásková
www.gmrsnm.edu.sk Športová 41, Nové Mesto nad Váhom +
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená, Ředitel/ka: Mgr. Štefan Kristofčák
www.gmhtrstena.sk/ Železničiarov 278, Trstená +
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca, Ředitel/ka: Mgr. Igor Baran
www.gmk-ra.sk Vl. Clementisa 1166/21, Revúca +
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa, Ředitel/ka: PhDr. Margita Féderová
www.gymhnusta.eu Hlavná 431, Hnúšťa +
Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder
Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder, Ředitel/ka: Ing. Zuzana Veghová
www.oagvm.sk Bratislavská 38, Veľký Meder +
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Penthorová Mária
www.gma.sk/ Jesenského 4/A, Bratislava-Staré Mesto +
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Reform. Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Reform. Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: PaedDr. Attila Sebök
www.tmrg.sk Daxnerova 42, Rimavská Sobota +
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: RNDr. Jozef Škorupa
www.gymlm.sk/blog/ Hodžova 13, Liptovský Mikuláš +
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Alena Škapincová
www.gmkbb.edu.sk Mládežnícka 51, Banská Bystrica +
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Ivana Antoniová
www.gmrske.sk Nám. L. Novomeského 4, Košice +
Gymnázium Milana Rúfusa
Gymnázium Milana Rúfusa, Ředitel/ka: Ing. Dana Paálová
www.gymzh.sk Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom +
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Matis
www.gymrv.sk Ul. akademika Hronca 1, Rožňava +
Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín
Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Mgr. Peter Hacaj
www.gympoh.edu.sk Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín +
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, Ředitel/ka: Mgr. Helena Gardošová
gympohkk.edupage.org/ Hviezdoslavova 20, Kežmarok +
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Czeglédi Péter Református Gimnázium
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Czeglédi Péter Református Gimnázium, Ředitel/ka: PaedDr. Ján Kluch
www.gimnazium.refleva.com Ul. sv. Michala 38, Levice +
Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár
Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Ředitel/ka: PaedDr. Zuzana Peternai
www.pazmangymnz.edupage.sk Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár +
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Ředitel/ka: Mgr. Ivan Luknár
www.gypy.sk Nám. SNP 9, Piešťany +
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság, Ředitel/ka: Mgr. Andrej Szkladányi
www.gymmadsahy.edu.sk Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság +
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok, Ředitel/ka: PaedDr. Stanislav Bella
www.gsa.sk Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok +
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné, Ředitel/ka: Mgr. Pavol Ďugoš
www.gymcmhe.edu.sk Duchnovičova 24, Humenné +
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, Snina, Ředitel/ka: RNDr. Jozef Lojan
www.csssnina.sk Švermova 10, Snina +
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Mária Dečová, PhD.
gymes.edupage.org Charkovská 1, Košice +
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky, Ředitel/ka: Zaíčková Viera, Mgr.
www.gfamc.sk Kláštorné nám. 3, Malacky +
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina, Ředitel/ka: ThLic. Blanka Timková
www.gsf.sk J. M. Hurbana 44, Žilina +
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves, Ředitel/ka: Mgr. Horecký Ján
www.svfrantisek.sk/ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves +
Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov
Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov, Ředitel/ka: PaedDr. ThDr. Ing. František Gerčak, PhD.
www.cigybar.sk Komenského 5, Bardejov +
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné, Ředitel/ka: PaedDr. Jana Kontuľová
www.gymlesnahe.edu.sk Lesná 28, Humenné +
Gymnázium sv. Moniky
Gymnázium sv. Moniky, Ředitel/ka: RNDr. Pavol Petrovský
www.gymonika.sk Tarasa Ševčenka 1, Prešov +
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice, Ředitel/ka: RNDr. Pavol Macko - kl.103
www.gta.sk Zbrojničná 3, Košice +
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Breza
www.gymdepaulto.edu.sk 17. novembra 1056, Topoľčany +
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Ing. Helena Jánošíková
www.gsr.edupage.org Gercenova 10, Bratislava-Petržalka +
Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Tomachová Alžbeta, Mgr.
www.gsurba.sk Nedbalova 6, Bratislava-Staré Mesto +
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou, Ředitel/ka: RNDr. Zuzana Borovská
www.gymmoldava.sk Školská 13, Moldava nad Bodvou +
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa, Ředitel/ka: Mgr. Anton Karniš
www.gymsl.edu.sk 17. novembra 6, Stará Ľubovňa +
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, Ředitel/ka: PaedDr. Eleonóra Porubcová
www.gympd.sk Matice slovenskej 16, Prievidza +
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin, Ředitel/ka: Ing. Marián Štefko
www.gymmt.sk Malá hora 3, Martin +
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Ředitel/ka: RNDr. Viera Tkáčová
www.gymsered.sk Kostolná 119/8, Sereď +
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, Ředitel/ka: Mgr. Ján Marsall
kzg.edupage.org Štvrť SNP 1004/34, Galanta +
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky, Ředitel/ka: Krajčírová Elena, RNDr.
www.g1majamc.edu.sk 1. mája 8, Malacky +
Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany
Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Viera Dzurejová
www.gymnazium-topolcany.sk 17. novembra 1180/16, Topoľčany +
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice, Ředitel/ka: PhDr. Ľubomír Sobek
www.galeje.sk Alejová 1, Košice +
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany, Ředitel/ka: Mgr. Marian Štekláč
www.gymsu.edu.sk Bernolákova 37, Šurany +
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Dančík Ján, Mgr.
www.gymbilba.sk Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka +
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: RNDr. Miron Blaščák
www.gyvv.sk Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou +
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce, Ředitel/ka: Mgr. Juraj Auerswald
www.gymgir.edu.sk Dukelská 30, Giraltovce +
Gymnázium, Exnárova 10, Košice
Gymnázium, Exnárova 10, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Vojtech Karpáty
www.gexnarke.sk Exnárova 10, Košice +
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Gymnázium, Golianova 68, Nitra, Ředitel/ka: RNDr. Marta Rácová
www.gymgolnr.sk Golianova 68, Nitra +
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Petrášová Eva, RNDr.
www.gamca.sk Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto +
Gymnázium, Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Gymnázium, Haanova 28, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Gibej Milan, Mgr.
www.ghaanova.stranka.info Haanova 28, Bratislava-Petržalka +
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Alena Strýčková
www.gymza.sk Hlinská 29, Žilina +
Gymnázium, Hradná 497/23, Liptovský Hrádok
Gymnázium, Hradná 497/23, Liptovský Hrádok, Ředitel/ka: RNDr. Veronika Michaleje
www.gymlh.sk Hradná 497/23, Liptovský Hrádok +
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, Ředitel/ka: PaedDr. Danka Michálková
www.gymy.sk Jablonská 5, Myjava +
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Mgr. Peter Ivančák
www.gjavsnv.edu.sk Javorová 16, Spišská Nová Ves +
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Gymnázium, Javorová 5, Rajec, Ředitel/ka: RNDr. Melišová Henrieta
gymrajec.edupage.org/ Javorová 5, Rajec +
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Gymnázium, Komenského 13, Lipany, Ředitel/ka: PhDr. Viera Urdová
www.gymlipany.edu.sk Komenského 13, Lipany +
Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto
Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto, Ředitel/ka: PaedDr. Eva Frišová
www.gymknm.sk Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto +
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske, Ředitel/ka: PaedDr. Tibor Csollár
www.gympe.sk Komenského 2/1074, Partizánske +
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov, Ředitel/ka: Mgr. Mária Kašaiová
www.gymtv.sk Komenského 32, Trebišov +
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, Ředitel/ka: PhDr. Stanislav Šanta
www.gk2-po.sk Konštantínova 2, Prešov +
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Ředitel/ka: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
gpuk.edupage.sk, www. stary-gympel.sk Kukučínova 4239/1, Poprad +
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka, Ředitel/ka: Mgr. Eva Lejtrichová
gturzovka.edupage.sk/ Ľ. Štúra 35, Turzovka +
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves, Ředitel/ka: Sadloň Pavel, RNDr.
www.gymls.edu.sk Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves +
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy, Ředitel/ka: PaedDr. Darina Dudičová
www.gymkromp.edu.sk Lorencova 46, Krompachy +
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy, Ředitel/ka: PhDr. Tatiana Wenclová
www.gymsahy.sk Mládežnícka 22, Šahy +
Gymnázium, Okružná 2469/129, Zvolen
Gymnázium, Okružná 2469/129, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Anna Herrmannová
www.gymzv8rocne.edu.sk Okružná 2469/129, Zvolen +
Gymnázium, Opatovská 7, Košice
Gymnázium, Opatovská 7, Košice, Ředitel/ka: PhDr. Jozef Pištey
www.gymopatke.edu.sk Opatovská 7, Košice +
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Gymnázium, Párovská 1, Nitra, Ředitel/ka: RNDr. Juraj Opačitý
www.gymparnr.edu.sk Párovská 1, Nitra +
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium, Poštová 9, Košice, Ředitel/ka: RNDr. Marián Ružička
www.gympos.sk Poštová 9, Košice +
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, Ředitel/ka: PhDr. Katarína Machová
www.gymno.edu.sk Rastislavova 332, Nováky +
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok, Ředitel/ka: Vodová Alžbeta, RNDr.
www.gymsenpk.edu.sk Senecká 2, Pezinok +
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Gymnázium, SNP 1, Gelnica, Ředitel/ka: RNDr. Dušan Andraško
www.gymgl.sk SNP 1, Gelnica +
Gymnázium, SNP 607, Dobšiná
Gymnázium, SNP 607, Dobšiná, Ředitel/ka: RNDr. Vladimír Nemčko
www.gymdobs.sk SNP 607, Dobšiná +
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok, Ředitel/ka: RNDr. Miroslav Nociar
www.gymrk.sk Š. Moyzesa 21, Ružomberok +
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, Ředitel/ka: Mgr. Adriana Vančová
www.gymdb.sk Školská 2, Dubnica nad Váhom +
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica, Ředitel/ka: RNDr. Mária Vydrová
www.gympb.sk Školská 234/8, Považská Bystrica +
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Gymnázium, Školská 26, Vráble, Ředitel/ka: PaedDr. Beáta Havettová
www.gymvrable.sk Školská 26, Vráble +
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Kačenga
www.gymsnv.sk Školská 7, Spišská Nová Ves +
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín, Ředitel/ka: RNDr. Anna Namislovská
www.gymts.sk Školská 837, Tvrdošín +
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Slavomír Harabin
www.srobarka.sk Šrobárova 1, Košice +
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča, Ředitel/ka: Mgr. Helena Školková
www.gymbytca.edu.sk Štefánikova 219/4, Bytča +
Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Gymnázium, Štúrova 849, Detva, Ředitel/ka: Mgr. Pavel Lalík
www.gymdt.edu.sk Štúrova 849, Detva +
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov, Ředitel/ka: PaedDr. Miroslav Kubičár
www.gymnazium-pu.sk Ul. 1. mája 905, Púchov +
Gymnázium, Ulica SNP 3, Spišská Stará Ves
Gymnázium, Ulica SNP 3, Spišská Stará Ves, Ředitel/ka: Mgr. Daniel Kostka
www.gsnpssv.edu.sk Ulica SNP 3, Spišská Stará Ves +
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Peter Balko
www.gvoza.sk Veľká okružná 22, Žilina +
Hotelová akadémia
Hotelová akadémia, Ředitel/ka: Mgr. Milan Kudrik
www.hotelovkasnv.sk Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves +
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, Ředitel/ka: RNDr. Eva Čajková, PhD.
www.habj.sk/ Pod Vinbargom 3, Bardejov +
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Ředitel/ka: Mgr. Elena Grúňová
www.hastropy.sk Stromová 34, Piešťany +
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Stankovičová
haobkk.edupage.org/ MUDr. Alexandra 29, Kežmarok +
Hotelová akadémia Prešov
Hotelová akadémia Prešov, Ředitel/ka: MVDr. Jozef Šenko
www.hapresov.sk Baštová 32, Prešov +
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Ing. Katarína Uličná
www.halm.sk/ Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš +
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice, Ředitel/ka: Ing. Emil Egreši
//hotelovake.edupage.org/ Južná trieda 10, Košice +
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno, Ředitel/ka: Mgr. Eva Dočekalová
www.habrezno.sk Malinovského 1, Brezno +
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Biela Katarína, Ing.
www.zha.sk Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto +
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné, Ředitel/ka: Ing. Gloria Michalidesová
hahe.edupage.org/text3/ Štefánikova 28, Humenné +
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul s o.z.: ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul a GYMNÁZIUM sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul s o.z.: ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul a GYMNÁZIUM sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice, Ředitel/ka: Mgr. Miloš Harmady
www.vincent-levice.sk Saratovská 87, Levice +
Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda, Charkovská 1, Košice
Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda, Charkovská 1, Košice, Ředitel/ka: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.
www.kspgs.sk Charkovská 1, Košice +
Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského ako organizačná zložka spojenej katolíckej školy, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica
Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského ako organizačná zložka spojenej katolíckej školy, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: Mgr. Karol Palášthy
Kammerhofská 1, Banská Štiavnica +
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica, Ředitel/ka: RNDr. Irena Herrmannová
www.kgsm.sk Hurbanova 9, Banská Bystrica +
Konzervatórium
Konzervatórium, Ředitel/ka: Mgr. Marta Strajňáková - poverená vedením školy
www.kek.sk/ Exnárova 8, Košice +
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Mgr. Tibor Sedlický
www.konzervatoriumbb.sk/ Skuteckého 27, Banská Bystrica +
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Peter Štefanka
kek.sk Exnárova 8, Košice +
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. art. Milan Oravec
www.konza.sk J. M. Hurbana 48, Žilina +
Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Konzervatórium, Timonova 2, Košice, Ředitel/ka: MgA. Bartolomej Buráš
www.konke.sk Timonova 2, Košice +
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Čerman Peter, Mgr.art.
www.konzervatorium.sk Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto +
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Ředitel/ka: Ing. Zuzana Véghová
www.oagvm.sk Bratislavská 38, Veľký Meder +
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: Mgr. Blanka Tomčová
www.obchars.sk K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota +
Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník
Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník, Ředitel/ka: RNDr. Mária Makutová
www.spojenaskolask.sk Centrálna 464, Svidník +
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň, Ředitel/ka: Mgr. Mária Žišková
www.oamk.sk Jarmočná 1, Modrý Kameň +
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen, Ředitel/ka: RNDr. Zdenka Müllerová
spojenazv.edupage.sk Lieskovská cesta 1, Zvolen +
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Štúrova 848, Detva
Obchodná akadémia ako organizačná zložka spojenej školy, Štúrova 848, Detva, Ředitel/ka: Ing. Ján Melich
www.sssdetva.edu.sk Štúrova 848, Detva +
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca, Ředitel/ka: Ing. Elena Kováčová
www.oaca.sk/ 17. novembra 2701, Čadca +
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Papánek Stanislav, Ing. (0908737111)
www.oaikba.sk Hrobákova 11, Bratislava-Petržalka +
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín, Ředitel/ka: Ing. Ľubomír Jandík
www.oa-tn.edupage.org Martina Rázusa 1, Trenčín +
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Marta Voleková
www.oataza.edu.sk Vysokoškolákov 13, Žilina +
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, Ředitel/ka: PaedDr. Viktor Baláž
www.oarv.edu.sk Akademika Hronca 8, Rožňava +
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin, Ředitel/ka: Ing. Elena Siráňová
www.oamt.sk Bernolákova 2, Martin +
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: RNDr. Vladimír Gubiš
www.slovanet.sk/oazlm Bernolákova 26, Zlaté Moravce +
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Miroslava Valehrachová
oanitra.edupage.org Bolečkova 2, Nitra +
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: Vincent Joščák
www.oavt.edu.sk Daxnerova 88, Vranov nad Topľou +
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Ředitel/ka: Ing. Miroslava Príkopová
www.oase.edu.sk Dlhá 256/10, Senica +
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Krchnák Stanislav, Ing.
www.oadudova.sk Dudova 4, Bratislava-Petržalka +
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, Ředitel/ka: Mgr. Ľubomír Vida
www.oaprievidza.eu F. Madvu 2, Prievidza +
Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava
Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, Ředitel/ka: Mgr. Dana Škultétyová
www.oailava.edu.sk Hviezdoslavova 330/17, Ilava +
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany, Ředitel/ka: Ing. Beáta Gunišová
www.oato.edu.sk Inovecká 2041, Topoľčany +
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Darina Šlosarová
www.oatabb.sk J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica +
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, Ředitel/ka: RNDr. Viera Mikulová
www.oasl.edu.sk Jarmočná 132, Stará Ľubovňa +
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Peter Bologa
www.oapb.edu.sk Jesenského 259/6, Považská Bystrica +
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce, Ředitel/ka: Ing. Anna Brhlíková
oami.edupage.org; oami.sk Kapušianska 2, Michalovce +
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné, Ředitel/ka: Ing. Alena Židová
oahe.edupage.sk/ Komenského 1, Humenné +
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov, Ředitel/ka: Ing. Marcela Rabatinová
www.oatv.edu.sk Komenského 3425/18, Trebišov +
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov, Ředitel/ka: Ing. Lenka Lukáčová
www.oasb.sk Kukučínova 1, Sabinov +
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Ředitel/ka: Mgr. Marta Bačíková
www.oakuktt.edu.sk Kukučínova 2, Trnava +
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec, Ředitel/ka: Ing. Katarína Benčíková
www.oalc.sk Lúčna 4, Lučenec +
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Ředitel/ka: Mgr. Mária Löfflerová
www.oasered.sk Mládežnícka 158/5, Sereď +
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad, Ředitel/ka: Ing. Iveta Račeková
www.oapoprad.sk Murgašova 94, Poprad +
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok, Ředitel/ka: Zoch Daniel, Ing.
www.oapk.sk Myslenická 1, Pezinok +
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Ing. Ján Pelán
www.oalm.eu Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš +
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Marošová Erika., Ing., PhD.
www.oanba.sk Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov +
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice, Ředitel/ka: PaedDr. Peter Ivan
www.polarka.sk Polárna 1, Košice +
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Opatovská Mária, Ing
www.oarba.edu.sk Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto +
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín, Ředitel/ka: PaedDr. Ľubomír Bláha
www.niest-oadk.edu.sk Radlinského 1725/55, Dolný Kubín +
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok, Ředitel/ka: Ing. Ľudmila Kerndlová
www.oark.edu.sk Scota Viatora 4, Ružomberok +
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, Ředitel/ka: Mgr. Miroslav Vančík
www.oabar.edu.sk Stöcklova 24, Bardejov +
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Turzová
www.oahlohovec.edupage.sk Tehelná 4, Hlohovec +
Obchodná akadémia, Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice
Obchodná akadémia, Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice, Ředitel/ka: PhDr. Ján Dvorský, PhD.
Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice +
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Ľubica Pevná
www.oavoza.sk Veľká okružná 32, Žilina +
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Peter Kopčák
www.oa-po.sk Volgogradská 3, Prešov +
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Ředitel/ka: Ing. Peter Országh
www.oake.sk Watsonova 61, Košice +
Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra
Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra, Ředitel/ka: Bachanová Jarmila, Mgr.
pakamodra.edupage.org Sokolská 6, Modra +
Pedagogická a sociálna akadémia
Pedagogická a sociálna akadémia, Ředitel/ka: PhDr. Ján Dvorský, PhD.
www.psatt.edu.sk/ Ulica SNP 509/116, Turčianske Teplice +
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec, Ředitel/ka: Mgr. Ondrej Veselý
www.pasalc.sk/ J.A.Komenského 12, Lučenec +
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, Trnava
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, Trnava, Ředitel/ka: PhDr. Mária Marková, PhD.
www.pasa.sk Kalinčiakova 24, Trnava +
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín, Ředitel/ka: Ing. Hana Hulínová
pasatn.edupage.org/ 1. mája 7, Trenčín +
Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca, Ředitel/ka: PhDr. Renáta Kasmanová
www.pasaca.edu.sk Horná 137, Čadca +
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Mačugová Žofia, Mgr.
www.psabuba.sk Bullova 2, Bratislava-Dúbravka +
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice, Ředitel/ka: Mgr. Anna Drmlíková
www.psalv.edu.sk Engelsova 3, Levice +
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Terézia Mrvová
www.pasapo.sk Kmeťovo stromoradie 5, Prešov +
Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristické gymnázium Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristické gymnázium Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza, Ředitel/ka: PaedDr. Juraj Ďurnek
www.piaristi-pd.sk A. Hlinku 44, Prievidza +
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Čurillová
www.pgjknr.sk/ Piaristická 6, Nitra +
SCŠ s o.z.: Cirkevné gymnázium Marianum s vyuč. jaz. maď. - Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Biskupa Királya 30, Komárno
SCŠ s o.z.: Cirkevné gymnázium Marianum s vyuč. jaz. maď. - Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Biskupa Királya 30, Komárno, Ředitel/ka: PaedDr. Róbert Madarász
www.zsgmarianum.edu.sk Biskupa Királya 30, Komárno +
Spojená katolícka škola
Spojená katolícka škola, Ředitel/ka: Ing. Miloš Čižmárik
www.sksnemsova.sk Školská 9, Nemšová +
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.
www.gcm.sk Farská 19, Nitra +
Spojená škola
Spojená škola, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Zanovit
www.ssmt.sk Červenej armády 25, Martin +
Spojená škola
Spojená škola, Ředitel/ka: Vaterková Zuzana, Ing.
www.gmet.sk Metodova 2, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola
Spojená škola, Ředitel/ka: Ing. Peter Smolár
www.ssnizna.sk Hattalova 471, Nižná +
Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, Ředitel/ka:
www.ssnd.sk Trenčianska 66/28, Nová Dubnica +
Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Spojená škola - Middle Years Program, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Munková Zuzana, RNDr.
www.gjh.sk Novohradská 3, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola - Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
Spojená škola - Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Ladziansky
www.spspart.edu.sk Nám. SNP 5, Partizánske +
Spojená škola - Stredná odborná škola drevárska a Športové gymnázium
Spojená škola - Stredná odborná škola drevárska a Športové gymnázium, Ředitel/ka: Ing. Mária Wienerová
sportgymza.edupage.org Rosinská cesta 4, Žilina +
Spojená škola - Stredná odborná škola J.A.Gagarina v Bernolákove
Spojená škola - Stredná odborná škola J.A.Gagarina v Bernolákove, Ředitel/ka: 45993521
www.spsjagber.edu.sk/ , Bernolákovo +
Spojená škola - Stredná odborná škola stavebná, Stredná priemyselná škola stavebná
Spojená škola - Stredná odborná škola stavebná, Stredná priemyselná škola stavebná, Ředitel/ka: PaedDr. Milan Ponický
www.stavebnabb.eu Kremnička 10, Banská Bystrica +
Spojená škola - Stredná priemyselná škola, Nám. SNP 5, Partizánske
Spojená škola - Stredná priemyselná škola, Nám. SNP 5, Partizánske, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Ladziansky
www.spspart.edu.sk Nám. SNP 5, Partizánske +
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava, Ředitel/ka: Chaciński Jacek Mgr.
www.lasalle.sk/ Čachtická 14, Bratislava-Rača +
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Ředitel/ka: Ing. Milan Leškanič
www.gdusecovce.edu.sk Kollárova 17, Sečovce +
Spojená škola s o.z.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, P. Pázmaňa 23, Šaľa
Spojená škola s o.z.: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, P. Pázmaňa 23, Šaľa, Ředitel/ka: PaedDr. Alžbeta Botorčeová
www.spojenaskolasala.sk P. Pázmaňa 23, Šaľa +
Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, Nové Zámky
Spojená škola s o.z.:Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Komárňanská 28, Nové Zámky, Ředitel/ka: Ing. László Bábi
www.spsenz.sk Komárňanská 28, Nové Zámky +
Spojená škola s o.z.:STREDNÁ PRIEM.ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ S. A.JEDLIKA-Jedlik Ányos Elekt.Szakközépiskola a OA-Ke.Akadém, Komárňanská 28, Nové Zámky
Spojená škola s o.z.:STREDNÁ PRIEM.ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ S. A.JEDLIKA-Jedlik Ányos Elekt.Szakközépiskola a OA-Ke.Akadém, Komárňanská 28, Nové Zámky, Ředitel/ka: Ing. László Bábi
www.spsenz.sk Komárňanská 28, Nové Zámky +
Spojená škola s org. zložkou Obchodná akadémia a Hotelová akadémia
Spojená škola s org. zložkou Obchodná akadémia a Hotelová akadémia, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Rabčanová
www.oahaslanica.orava.sk Slanická osada, Námestovo +
Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ
Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ, Ředitel/ka: 45943062
www.spojsivanka.sk ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji +
Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske
Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Ladziansky
www.spspart.edu.sk/ Nám. SNP 5, Partizánske +
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA UMELECKOPRIEMYSELNÁ, Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA UMELECKOPRIEMYSELNÁ, Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: RNDr. Marušic Miroslav
www.dizajngym.sk Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Stredná odborná škola, Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Stredná odborná škola, Kollárova 17, Sečovce, Ředitel/ka: Ing. Milan Leškanič
www.gdusecovce.edu.sk Kollárova 17, Sečovce +
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Základná škola, Metodova 2, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a Základná škola, Metodova 2, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Vaterková Zuzana, Ing.
www.gmet.sk Metodova 2, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM JURA HRONCA a Základná škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM JURA HRONCA a Základná škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Munková Zuzana, RNDr.
www.gjh.sk Novohradská 3, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Loffayová Silvia Ing.
www.chemiraba.sk Vlčie Hrdlo 50, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborna škola a OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nám. slobody 12, Sobrance
Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborna škola a OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nám. slobody 12, Sobrance, Ředitel/ka: Ing.Michal Gič
www.oasobrance.edu.sk Nám. slobody 12, Sobrance +
Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a OBCHODNÁ AKADÉMIA, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a OBCHODNÁ AKADÉMIA, Stojan 1, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Ing. Ružena Čarnogurská
www.oasnv.edu.sk Stojan 1, Spišská Nová Ves +
Spojená škola s organizačnými zložkami: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA, Hotelová akadémia, Športové gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra
Spojená škola s organizačnými zložkami: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA, Hotelová akadémia, Športové gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Jaroslav Maček
www.spsnr.edu.sk Slančíkovej 2, Nitra +
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Slančíkovej 2, Nitra
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Slančíkovej 2, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Jaroslav Maček
www.sportgymnr.sk Slančíkovej 2, Nitra +
Spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola a GYMNÁZIUM, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves
Spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola a GYMNÁZIUM, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves, Ředitel/ka: Turčanová Alena, PhDr.
www.gymtilba.edu.sk Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves +
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: GYMNÁZIUM A.M. SZENCZIHO a Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: GYMNÁZIUM A.M. SZENCZIHO a Stredná odborná škola podnikania, Lichnerova 71, Senec, Ředitel/ka: Kontár Ildikó, PaedDr.
www.szenczigv.sk Lichnerova 71, Senec +
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Lichnerova 71, Senec, Ředitel/ka: Kontár Ildikó, PaedDr.
Lichnerova 71, Senec +
Spojená škola sv. Jozefa, organizačná zložka Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola sv. Jozefa, organizačná zložka Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Ing. Rozália Gubrická
www.gymklcovenmv.edu.sk Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom +
Spojená škola sv. košických mučeníkov - Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Spojená škola sv. košických mučeníkov - Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, Ředitel/ka: RNDr. Anna Futóová
www.gkmke.sk Čordákova 50, Košice +
Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola, Bachova 4, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Švantnerová Mária, Mgr.
www.vincentdepaul.sk Bachova 4, Bratislava-Ružinov +
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Ing. Helena Jánošíková
http://skolasvr.edupage.sk/ Gercenova 10, Bratislava-Petržalka +
Spojená škola, s organizačnými zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA a Obchodná akadémia, Sídlisko Breziny 282, Prakovce
Spojená škola, s organizačnými zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA a Obchodná akadémia, Sídlisko Breziny 282, Prakovce, Ředitel/ka: Ing. Blaškovan Ján
www.mospro.sk/skola Sídlisko Breziny 282, Prakovce +
Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice
Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice, Ředitel/ka: Mgr. Lenka Mihalicová
www.gymtut.edu.sk Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice +
Spojená škola-Gymnázium Poltár
Spojená škola-Gymnázium Poltár, Ředitel/ka: Mgr. Dušan Zdechovan
www.gympoltar.edu.sk Železničná 5, Poltár +
Spojená škola-Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
Spojená škola-Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Helena Milčevová
www.dosza.edu.sk Hlinská 31, Žilina +
Spojená škola-Hotelová akadémia, Slanická Osada, Námestovo
Spojená škola-Hotelová akadémia, Slanická Osada, Námestovo, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Rabčanová
www.slanickaosada.com Slanická Osada, Námestovo +
Spojená škola-Obchodná akadémia, Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
Spojená škola-Obchodná akadémia, Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín, Ředitel/ka: Ing. Ján Korenčiak
www.spstv.edu.sk Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín +
Spojená škola-Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Spojená škola-Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, Ředitel/ka: Ing. Milan Valek
www.spsknm.sk Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto +
Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Komenského 1049/23, Turany
Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Komenského 1049/23, Turany, Ředitel/ka: Mgr. Miroslav Klučiarovský
www.soudturany.edu.sk Komenského 1049/23, Turany +
Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Mária Wienerová
www.sousrosza.edu.sk Rosinská cesta 4, Žilina +
Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
Spojená škola-Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok, Ředitel/ka: Ing. Jaroslav Keyzlar
www.zssos.sk Scota Viatora 8, Ružomberok +
Spojená škola-Stredná odborná škola odevná, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Spojená škola-Stredná odborná škola odevná, Hlavná 2, Žilina-Bytčica, Ředitel/ka: Mgr. Štefánia Hmírová
zssosza.edupage.org Hlavná 2, Žilina-Bytčica +
Spojená škola-Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, Nižná
Spojená škola-Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, Nižná, Ředitel/ka: Ing. Peter Smolár
www.ssnizna.sk Hattalova 471, Nižná +
Spojená škola-Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Spojená škola-Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica, Ředitel/ka: Mgr. Štefánia Hmírová
zssosza.edupage.org/ Hlavná 2, Žilina-Bytčica +
Spojená škola-Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Spojená škola-Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, Ředitel/ka: Ing. Ján Korenčiak
www.sstv.sk Medvedzie 133/1, Tvrdošín +
Spojená škola-Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Spojená škola-Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, Ředitel/ka: Ing. Milan Valek
www.spsknm.sk Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto +
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Ředitel/ka: Ing. Anna Kožiaková
sostisovec.eu Jesenského 903, Tisovec +
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Ředitel/ka: Ing. František Lukáš
www.zsosrevuca.edu.sk Gen.Viesta č. 6, Revúca +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ředitel/ka: Mgr. Tibor Benický
www.so-skola.tornala.com Šafárikova 56, Tornaľa +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo, Ředitel/ka: Ing. Benjamín Papp
www.souphu.edu.sk 1. mája 1, Hurbanovo +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, Ředitel/ka: Ing. Elemír Pál
www.soskn.sk Bratislavská cesta 10, Komárno +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom, Ředitel/ka: Ing. Peter Varga
www.zsszapknd.edu.sk Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Eva Matejová
www.ipari.sk Grešákova 1, Košice +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, Ředitel/ka: PaedDr. Štefan Liszkai
www.sosmoldava.edupage.org Hlavná 54, Moldava nad Bodvou +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou, Ředitel/ka: RNDr. Štefan Prónay
www.sosdvory.sk Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník, Ředitel/ka: Ing. Štefan Dubík
www.soupopribenik.edu.sk J. Majlátha 2, Pribeník +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo, Ředitel/ka: Ing. Attila Varga
www. technifi.sk J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Sabolčák
www.souekapusany.edu.sk Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev, Ředitel/ka: Ing. Mgr. Ján Kassai
soupmedzev.edupage.org/ Kováčska 53, Medzev +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: Ing. Miroslav Uhrin
www.soustrojrs.sk/ Okružná 61, Rimavská Sobota +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Slov.národ.povstania 41, Šahy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Slov.národ.povstania 41, Šahy, Ředitel/ka: Ing. Štefan Bugyi
www.sossahy.edupage.org Slov.národ.povstania 41, Šahy +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Svätého Štefana 81, Štúrovo, Ředitel/ka: Ing. František Valko
www.soupst.sk Svätého Štefana 81, Štúrovo +
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa, Ředitel/ka: Ing. Magdaléna Birnšteinová
soupsala.edu.sk Štúrova 74, Šaľa +
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA -Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA -Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, Ředitel/ka: Ing. Beňo Ivan
spsk-chlmec.m3.sk Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Brezno
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Brezno, Ředitel/ka: Mgr.Karol Muller
ssbrezno.edupage.org/ Laskomerského 3, Brezno +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov, Ředitel/ka: Mgr. Stanislav Kráľ
Čaklov 249, Čaklov +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov, Ředitel/ka: Mgr. Stanislav Kráľ
Čaklov 249, Čaklov +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Ředitel/ka: PhDr. Ján Čurpek
slspo.edupage.sk Kollárova 10, Prešov +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Ján Žuffa
sos-podnikaniebb.edupage.org Školská 7, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: PaedDr. Jaroslav Bagačka
Športová 1, Rimavská Sobota +
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, Ředitel/ka: RNDr. Eva Kurnátová
spojenaskola.edupage.sk Štefánikova 64, Bardejov +
Stredná odborná škola ako súčasť spojenej školy, Štúrova 848, Detva
Stredná odborná škola ako súčasť spojenej školy, Štúrova 848, Detva, Ředitel/ka: Ing. Ján Melich
www.sssdetva.edu.sk Štúrova 848, Detva +
Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, Ředitel/ka: Ing. Eva Solejová
www.zssduchme.edu.sk Duchnovičova 506, Medzilaborce +
Stredná odborná škola arm. generála Ludvíka Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Stredná odborná škola arm. generála Ludvíka Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, Ředitel/ka: PhDr. Jaroslav Pavluš
www.souoags.szm.sk Bardejovská 715/18, Svidník +
Stredná odborná škola Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca
Stredná odborná škola Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca, Ředitel/ka: Ing. Ján Šramko
www.souaske.edu.sk/ Učňovská 5, Košice - Šaca +
Stredná odborná škola automobilová ako súčasť spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica
Stredná odborná škola automobilová ako súčasť spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Ján Žuffa
sosabb.edupage.org/ Školská 7, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 39, Trnava
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 39, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Jozef Ormandy
www.sosatt.sk Coburgova 39, Trnava +
Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava
Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava, Ředitel/ka: Búči Ľubomír, Ing.
www.sosaba.sk/ Jána Jonáša 5, Bratislava Devínska Nová Ves +
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, Ředitel/ka: Ing. Jozef Eperješi
www.sosake.sk Moldavská cesta 2, Košice +
Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov
Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Labanc
www.sosdpo.sk Konštantínova 2, Prešov +
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Hrabovský Miroslav, Ing.
www.zssd-ba.eu Sklenárova 9, Bratislava-Ružinov +
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa, Ředitel/ka: PhDr. Jarmila Matejčíková
www.sosd.sk Zelená 2, Martin-Priekopa +
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Jančík
www.sosdsnv.sk/ Filinského 7, Spišská Nová Ves +
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou, Ředitel/ka: PaedDr. Ján Palko
www.sosdkrasno.edupage.org Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou +
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Hazlinger
sosdrev.edupage.org Lučenecká 2193/17, Zvolen +
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: Ing. Igor Šesták
www.sosdvv.edu.sk Lúčna 1055, Vranov nad Topľou +
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Mgr. Jana Mináriková
www.drevarska.sk Pavlovičova 3, Bratislava-Ružinov +
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok, Ředitel/ka: Mgr. Marián Pozor
www.soudlh.sk Pod lipami 77, Liptovský Hrádok +
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Ján Žuffa
skola.sssbb.sk Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok, Ředitel/ka: Ing. Milan Daniš
www.zsselh.sk Celiny 536, Liptovský Hrádok +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, Ředitel/ka: Ing. Anna Lorencovičová
www.soumatej.sk Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov, Ředitel/ka: Ing. Peter Kuľbaga
sosesp.edupage.org Hviezdoslavova 44, Stropkov +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Štefan Domanický
www.soseza.sk Komenského 50, Žilina +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava-Vajnory
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava-Vajnory, Ředitel/ka: Bielovič Jozef, Ing.
www.sose.sk Rybničná 59, Bratislava-Vajnory +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Jozef Krivošík
www.sose-trnava.edu.sk Sibírska 1, Trnava +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Ředitel/ka: Mgr. Róbert Nagy
www.sougbely.edu.sk Učňovská 700/6, Gbely +
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Ředitel/ka: Mgr. Róbert Nagy
sougbely.edu.sk Učňovská 700/6, Gbely +
Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava-Staré Mesto
Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Ďungel Karol, Ing.
www.sgs.edu.sk Vazovova 14, Bratislava-Staré Mesto +
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Ředitel/ka: RNDr. Rudolf Mišák
http://www.hosnz.sk/ Zdravotnícka 3, Nové Zámky +
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Alžbeta Staníková
joomla.soshotel.sk/ Jabloňová 1351, Zvolen +
Stredná odborná škola chemická
Stredná odborná škola chemická, Ředitel/ka: Loffayová Silvia, Ing.
www.chemiraba.sk Vlčie hrdlo 50, Bratislava +
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč, Ředitel/ka: Ing. Marian Honza, CSc.
www.sosholic.edupage.org Bernolákova 383/10, Holíč +
Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou, Ředitel/ka: Mgr. Peter Bulík
www.soujr.sk Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou +
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava-Rača, Ředitel/ka: Rusňáková Ľudmila Mgr.
www.soskis.sk Kadnárova 7, Bratislava-Rača +
Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov
Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Miroslav Fuchs
www.slspo.sk Kollárova 10, Prešov +
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok, Ředitel/ka: Ing. Viliam Prukner
www.slslhr.sk Hradná 534, Liptovský Hrádok +
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
www.slsbs.edu.sk Akademická 16, Banská Štiavnica +
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín, Ředitel/ka: Ing. Karol Košovan, poverený vedením školy
www.soultv.sk Medvedzie 135, Tvrdošín +
Stredná odborná škola letecko - technická,
Stredná odborná škola letecko - technická, , Ředitel/ka: Ing. Jozef Timko
www.soslt.edupage.sk Legionárska 160, Trenčín +
Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom
Stredná odborná škola M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, Ředitel/ka: Ing. Ján Jánoška
www.zssmrs.edu.sk Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom +
Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča, Ředitel/ka: Ing. Alena Hrešková
www.souplevoca.sk Kukučínova 9, Levoča +
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno, Ředitel/ka: Ing. Eva Gajdáčová
www.zssoskn.edu.sk Budovateľská 32, Komárno +
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka spojenej školy, Jarmočná 1, Modrý Kameň, Ředitel/ka: Mgr. Mária Žišková
www.oamk.sk Jarmočná 1, Modrý Kameň +
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov
Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, Ředitel/ka: RNDr. Eva Kurnátová
spojenaskola.edupage.sk Štefánikova 64, Bardejov +
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Mókosová Tatiana, Ing.
sossklenarova.edupage.org Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom, Ředitel/ka: Mgr. Jaroslav Hlaváč
www.zsszh.edu.sk Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín, Ředitel/ka: Ing. Milan Nápoký
www.sosostn.tsk.sk/ Jilemnického 24, Trenčín +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Miroslav Ryška
www.sosos.eu.sk Lomonosovova 6, Trnava +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava, Ředitel/ka: Ing. Zoltán Mitro
web.stonline.sk/zsssluziebrozn m. č. Rožňavská baňa 211, Rožňava +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné, Ředitel/ka: RNDr. Oľga Skysľaková
www.sousluzhe.edu.sk Mierová 1973/79, Humenné +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Ředitel/ka: Ing. Anna Zálešáková
www.sosoasmojmir.edupage.sk Mojmírova 99/28, Piešťany +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza, Ředitel/ka: PaedDr. Štefan Gaman
www.kalina.sk Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Peter Kakaščík
souopo.edupage.org Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: Mgr. Mária Šmálová
www.doszm.edu.sk Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin, Ředitel/ka: Mgr. Ladislav Bíro
www.zssmt.sk/ Stavbárska 11, Martin +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce, Ředitel/ka: Ing. Miroslav Sivý
sosmi.edupage.org/ Školská 4, Michalovce +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 5, Banská Bystrica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 5, Banská Bystrica, Ředitel/ka: RNDr. Jozef Grom
Školská 5, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: PhDr. Viera Gregáňová
www.zssosbs.edu.sk Špitálska 4, Banská Štiavnica +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Milan Naňo
www.sosoasto.sk/ T. Vansovej 2, Topoľčany +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca, Ředitel/ka: Ing. Milan Liščák
www.zsshsoca.sk Ul. 17. novembra 2579, Čadca +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Mgr. Ivan Sopoliga
www.souvrblm.edu.sk Vrbická 632, Liptovský Mikuláš +
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ředitel/ka: Mgr. Anzelma Bolová
kzg.edupage.org/ Z. Kodálya 765, Galanta +
Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Strojárenská 22, Valaská-Piesok
Stredná odborná škola podnikania ako organizačná zložka spojenej školy, Strojárenská 22, Valaská-Piesok, Ředitel/ka: Mgr. Karol Müller
www.ssbrezno.edupage.org Strojárenská 22, Valaská-Piesok +
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Stanislav Kuchta
www.zsspresov.sk Masarykova 24, Prešov +
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Alena Chupáčová
www.sospza.sk Sasinkova 45, Žilina +
Stredná odborná škola podnikania, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
Stredná odborná škola podnikania, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Peter Kakaščík
www.souopo.edu.sk Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov +
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Ledererová Nadežda, Ing.
www.sospodnikania.edupage.org. Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka +
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, Ředitel/ka: PhDr. Vladimír Mojto
www.sosptn.sk Veľkomoravská 14, Trenčín +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov, Ředitel/ka: Mgr. Stanislav Kráľ
Čaklov 249, Čaklov +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ako organizačná zložka spojenej školy, Lieskovská cesta 1, Zvolen, Ředitel/ka: Ing. Anna Škovierová
www.spoazv.edu.sk Lieskovská cesta 1, Zvolen +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany, Ředitel/ka: Ing. Štefan Kosztyu
www.sposvkapusany.edu.sk J. Kráľa 25, Veľké Kapušany +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Blažena Číkošová
www.sospsvke.edu.sk/ Kukučínova 23, Košice +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice, Ředitel/ka: Ing. Miloš Rosenberger
www.sposlv.szm.sk, http://sposlv.edupage.org Na lúkach 18, Levice +
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Ľubomír Schvarc
www.spospredza.edu.sk Predmestská 82, Žilina +
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Kováč Ladislav, Ing.
www.polygraficka.sk Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto +
Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov, Ředitel/ka: Ing. Jozef Hudák
www.j-henischa.szm.sk Slovenská 5, Bardejov +
Stredná odborná škola polytechnická, Bystrická cesta 2, Ružomberok
Stredná odborná škola polytechnická, Bystrická cesta 2, Ružomberok, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Pančík
www.sosprk.sk Bystrická cesta 2, Ružomberok +
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Ing. Drahomír Krčmárek
www.polytechnika.sk Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš +
Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra
Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Oľga Hodálová
www.ptechskola.edu.sk/ Dvorčianska 629, Nitra +
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Ing. Jozef Mihalko
www.zssknazia.sk Jelšavská 404, Dolný Kubín +
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Roman Michalička
www.souztt.edupage.sk Koniarekova 17, Trnava +
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Roman Michalička
souztt.edupage.sk/ Koniarekova 17, Trnava +
Stredná odborná škola polytechnická, M. Falešníka 6, Prievidza
Stredná odborná škola polytechnická, M. Falešníka 6, Prievidza, Ředitel/ka: Ing. Jozef Hince
sospolytechnickapd.edupage.org/ M. Falešníka 6, Prievidza +
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné, Ředitel/ka: Ing. Anton Švelta
www.soshe.sk Štefánikova 1550/20, Humenné +
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice, Ředitel/ka: Ing. Viera Kuncová
www.sospatke.sk Palackého 14, Košice +
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Milan Adame
www.soupcabajskanr.edu.sk Cabajská 6, Nitra +
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Mgr. Ladislav Szabó
www.spopsds.sk Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda +
Stredná odborná škola rybárska, Na Drienok 454, Mošovce
Stredná odborná škola rybárska, Na Drienok 454, Mošovce, Ředitel/ka: Ing. Pavol Žirko
www.souparmt.edu.sk Na Drienok 454, Mošovce +
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Helena Molnárová
www.sosds.sk Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda +
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, Ředitel/ka: PhDr. Pavol Jaseň
www.sossklarska.jimdo.com Súhradka 193, Lednické Rovne +
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná, Ředitel/ka: Ing. Josef Ilčík, PhD.
www.sosstavebna.sk/ Tulipánová 2, Žilina +
Stredná odborná škola stavebná - SOŠ, Školská 8, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola stavebná - SOŠ, Školská 8, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Ing. Pavel Šišák
www.sosslm.sk Školská 8, Liptovský Mikuláš +
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, Ředitel/ka: Ing. Ivan Trnka
www.spssstantn.sk Staničná 4, Trenčín +
Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Ing. Eva Homolyová
www.soustavds.sk Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda +
Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: Ing. Pavel Šišák
www.sosslm.sk Školská 8, Liptovský Mikuláš +
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica, Ředitel/ka: Ing. Anton Švarc
www.sosskalica.edupage.sk Pplk. Pľjušťa 29, Skalica +
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, Ředitel/ka: Ing., Mgr. Ondrej Holienčík
www.souknm.sk Športová 1326, Kysucké Nové Mesto +
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, Ředitel/ka: Mgr. Anna Ozábalová
www.soujpd.edupage.org Športovcov 341/2, Považská Bystrica +
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce, Ředitel/ka: Ing. Stanislav Štefanisko
www.csoumi.edu.sk Tehliarska 2, Michalovce +
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Viliam Riško
www.sos.sdb.sk Saleziánska 18, Žilina +
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec, Ředitel/ka: Ing. Jozef Goč
soukh.edupage.org/ Kláštorná 2, Podolínec +
Stredná odborná škola sv. Rafaela, Nemšová, odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
Stredná odborná škola sv. Rafaela, Nemšová, odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu, Ředitel/ka: Ing. Miloš Čižmárik
www.sksnemsova.sk Školská 9, Nemšová +
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Ředitel/ka: Ing. Ivan Igrici
www.sostechga.edu.sk/ Esterházyovcov 712/10, Galanta +
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Ing. Judita Horváthová
www.soukracands.edu.sk Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda +
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Školská 15, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Školská 15, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: Ing. Karol Kisantal
www.soustrojars.sk Školská 15, Rimavská Sobota +
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Anton Muška
spojenask.edupage.org/ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov +
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, Humenné
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, Humenné, Ředitel/ka: Mgr. Ján Matoš
www.sosthe.edu.sk Družstevná 1737, Humenné +
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, Ředitel/ka: RNDr. Pavol Salai
www.soslc.edu.sk/ Dukelských hrdinov 2, Lučenec +
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, Ředitel/ka: Ing. Oľga Kropelová
www.sosthc.sk F. Lipku 2422/5, Hlohovec +
Stredná odborná škola technická, J.Švermu 1, Zvolen
Stredná odborná škola technická, J.Švermu 1, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Ján Čmarada
www.sost.sk/ J.Švermu 1, Zvolen +
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo, Ředitel/ka: Ing. Emanuel Piták
Komenského 496/37, Námestovo +
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače, Ředitel/ka: Ing. Jana Mrázová
soustlmace.edupage.org Kozmálovská cesta 9, Tlmače +
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice, Ředitel/ka: PhDr. Ján Pituch
www.soskuke.edupage.org Kukučínova 23, Košice +
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad, Ředitel/ka: Mgr. Beáta Bodišová
www.souvag.sk Kukučínova 483/12, Poprad +
Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa, Ředitel/ka: Mgr. Daniela Šidlovská
www.sousl.edupage.org Levočská 40, Stará Ľubovňa +
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany, Ředitel/ka: Ing. František Tamašovič
www.sostsurany.edupage.org Nitrianska 61, Šurany +
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Ředitel/ka: Mgr. Juraj Adamec
Nová 5245/9, Piešťany +
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Ředitel/ka: Mgr. Juraj Adamec
www.sostpn.sk Nová 5245/9, Piešťany +
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca, Ředitel/ka: Ing. František Kajánek
www.sostca.sk/ Okružná 693, Čadca +
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, Ředitel/ka: Ing. Jaroslav Kapitán
sostmi.edupage.org/ Partizánska 1, Michalovce +
Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník
Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník, Ředitel/ka: Ing. Ján Kosár
www.souodbor.szm.sk Pionierska 361/4, Svidník +
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: PaedDr. Dušan Husár
www.sostzm.edu.sk Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce +
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Štefan Cmar
www.sous-po.edu.sk Volgogradská 1, Prešov +
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Rada Zdenek, Ing.
www.sosvranovska.eu Vranovská 4, Bratislava-Petržalka +
Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra
Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Edita Križanová
www.sosvetnr.sk Dražovská 14, Nitra +
Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca
Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca, Ředitel/ka: MVDr. Ladislav Mucha
www.sosvet.sk Nám.mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca +
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra, Ředitel/ka: Zoch Slavomír, Mgr.
www.svosmo.sk Kostolná 3, Modra +
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky, Ředitel/ka: PhDr. Mária Kaletová
www.sostv.sk/ Hlavná 232/14, Viničky +
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo, Ředitel/ka: Černáková Monika, Mgr.
www.zahradnicka-malinovo.sk Bratislavská 44, Malinovo +
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany, Ředitel/ka: Ing. Eva Stručková
www.szaspn.sk Brezová 2, Piešťany +
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice, Ředitel/ka: Ing. Alica Šuleková
soszke.edupage.sk/ Palackého 14, Košice +
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: Ing. Ľubomír Tóth
sosvt.edupage.org/ A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou +
Stredná odborná škola, A. Hlinku 1336, Čadca
Stredná odborná škola, A. Hlinku 1336, Čadca, Ředitel/ka: Ing. Helena Smolková
A. Hlinku 1336, Čadca +
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, Bijacovce
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, Bijacovce, Ředitel/ka: Ing. Pavol Sedlák
www.soulbijac.edu.sk Bijacovce 1, Bijacovce +
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Mgr. Peter Rebro
www.spsnmnv.sk Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom +
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Dana Kročková
www.zssnr.edupage.org Cintorínska 4, Nitra +
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: Ing. Andrea Bednářová
soulesnickebs.edupage.org E. M. Šoltésovej 5, Banská Štiavnica +
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, Ředitel/ka: Ing. Jozef Orieška
www.spsbn.edupage.org Farská 7, Bánovce nad Bebravou +
Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava-Petržalka
Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Horák Jozef, PaedDr.
www.soupotr.sk Farského 9, Bratislava-Petržalka +
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, Ředitel/ka: PhDr. Marta Sabolová
www.sos-garbiarska1-kk.sk Garbiarska 1, Kežmarok +
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Ingrid Sedláková
www.zssgemke.sk Gemerská 1, Košice +
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce, Ředitel/ka: Ing. Pavel Pástor
www.soszelovce.sk Gottwaldova 70/43, Želovce +
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo, Ředitel/ka: Ing. Erika Šušková
www.sosno.sk Hattalova 968/33, Námestovo +
Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa
Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa, Ředitel/ka: Ing. Edita Moncoľová
www.doshnusta.edu.sk Hlavná 425, Hnúšťa +
Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov, Ředitel/ka: Ing. Daniel Soóš
www.soustropkov.edu.sk Hlavná 6, Stropkov +
Stredná odborná škola, Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola, Hlinícka 1, Bratislava-Rača, Ředitel/ka: Sadloň Ján, PaedDr.
www.souptba.sk Hlinícka 1, Bratislava-Rača +
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, Ředitel/ka: RNDr. Peter Slančo
www.sousmokovec.sk Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry +
Stredná odborná škola, Hrkovce 115, Hrkovce
Stredná odborná škola, Hrkovce 115, Hrkovce, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Koncová
www.souo.szm.sk Hrkovce 115, Hrkovce +
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava, Ředitel/ka: Ing. Anton Škovran
www.sostrv.edu.sk Hviezdoslavova 5, Rožňava +
Stredná odborná škola, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica
Stredná odborná škola, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing.Štefan Balogh
www.sos-it.sk J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola, Janka Jesenského 888/1, Krupina
Stredná odborná škola, Janka Jesenského 888/1, Krupina, Ředitel/ka: Ing. Anna Udayová
www.soukrupina.edu.sk Janka Jesenského 888/1, Krupina +
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Mgr. Stanislav Paučin
www.sosjnm.sk Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom +
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Ředitel/ka: PaedDr. Vladimír Buvalič
sosjsl.edupage.org/ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa +
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky, Ředitel/ka: Ing. Zoltán Varga
www.soujesnz.sk Jesenského 1, Nové Zámky +
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov, Ředitel/ka: RNDr. Juraj Seiler
www.sostv.sk Komenského 12, Trebišov +
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany, Ředitel/ka: Ing. Jozef Kožuško
www.soslipany.sk Komenského 16, Lipany +
Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok, Ředitel/ka: Jurčíková Elena, Mgr.
www.soukompk.sk Komenského 27, Pezinok +
Stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
Stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom, Ředitel/ka: Ing. Milan Berstling
www.souhlinik.sk Kopaničná 238, Hliník nad Hronom +
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov, Ředitel/ka: PaedDr. Dana Štefková
zsssluz.edupage.org/ Košická 20, Prešov +
Stredná odborná škola, Krušovská 2091, Topoľčany
Stredná odborná škola, Krušovská 2091, Topoľčany, Ředitel/ka: PaedDr. Milan Ašverus
www.soskruto.edu.sk Krušovská 2091, Topoľčany +
Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok
Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok, Ředitel/ka: Ing. Stanislav Marhefka
www.soupkk.edu.sk/ Kušnierska 2, Kežmarok +
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec, Ředitel/ka: Kovalovský Vladimír, Ing.
sossenec.edupage.org/ Kysucká 14, Senec +
Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra
Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Anna Cifrová
www.sosnrlev.edupage.org Levická 40, Nitra +
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Barborka
www.zssha.edu.sk/ Lipová 8, Handlová +
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Ing. Vasil Kolesár
www.soussnv.sk Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves +
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske, Ředitel/ka: PaedDr. Milan Kačur
Mierová 727, Strážske +
Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom
Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom, Ředitel/ka: Mgr. Rudolf Mlynár
www.soukalna.edu.sk Mieru 23, Kalná nad Hronom +
Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava-Rača, Ředitel/ka: Bednáriková Gabriela, Ing.
www.souzel.sk Na pántoch 7, Bratislava-Rača +
Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava-Rača
Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava-Rača, Ředitel/ka: Katreniaková Mária, Ing.
sos-panty.edupage.org/ Na pántoch 9, Bratislava-Rača +
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Ľubica Hlaváčová
www.soustavnr.edu.sk Nábrežie mládeže 1, Nitra +
Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč, Ředitel/ka: Ing. Ľudmila Mičová
www.sososholic.sk Nám. sv. Martina 5, Holíč +
Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec
Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec, Ředitel/ka: JUDr. Emil Kuruc
Nerudova 13, Hlohovec +
Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany
Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany, Ředitel/ka: Ing. Róbert Polák
www.zss-surany.edupage.org Nitrianska 81, Šurany +
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, Ředitel/ka: Ing. Štefan Šrámek
sosnz.edupage.org/ Nitrianska cesta 61, Nové Zámky +
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad, Ředitel/ka: Ing. Vasil Kuzmiak
sospp.edupage.org Okružná 761/25, Poprad +
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Elena Tibenská
ostrovskeho.sk/ Ostrovského 1, Košice +
Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Mgr. Dušan Štrifler
www.zssdk.edu.sk Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín +
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, Ředitel/ka: Ing. Ján Hargaš, PhD.
www.prvasosnmnv.sk Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom +
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice, Ředitel/ka: RNDr. Ján Krtík
www.sou-levice.sk Pod amfiteátrom 7, Levice +
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Pavol Fiľo
www.zssbanbb.edu.sk Pod Bánošom 80, Banská Bystrica +
Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Cuper
www.sos-vk.sk Poľná 10, Veľký Krtíš +
Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, Kežmarok
Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, Kežmarok, Ředitel/ka: RNDr. Daniel Dudzik
www.sposkk.edu.sk Pradiarenská 1, Kežmarok +
Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča
Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Martinec
web.stonline.sk/soufoatpm Príboj 554, Slovenská Ľupča +
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, Ředitel/ka: Ing. Janka Fedorová
www.sospruske.edupage.org Pruské 294, Pruské +
Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Barkolová Janka, Ing.
www.zssracianska.sk Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto +
Stredná odborná škola, Rakovice 25, Rakovice
Stredná odborná škola, Rakovice 25, Rakovice, Ředitel/ka: Ing. Mária Múdra
sosrakovice.edupage.org Rakovice 25, Rakovice +
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, Ředitel/ka: Mgr. Katarína Piačková
www.sosnovaky.sk Rastislavova 332, Nováky +
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina, Ředitel/ka: Ing. Štefan Ivan
zsssnina.edupage.sk Sládkovičova 2723/120, Snina +
Stredná odborná škola, Slov.národ.povstania 2, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola, Slov.národ.povstania 2, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: Ing. Ján Solčiansky
www.soszm.sk Slov.národ.povstania 2, Zlaté Moravce +
Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov
Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov, Ředitel/ka: Ing. Anton Birčák
sossb.edupage.org SNP 16, Sabinov +
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice, Ředitel/ka: Mgr. Zuzana Nemčoková
www.zssoaslv.edu.sk Sv. Michala 36, Levice +
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Hegerová Ľubica, Ing.
www.beautycare-study.sk Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov +
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá, Ředitel/ka: Ing. Milan Duroška
www.sosst.sk Športová 675, Stará Turá +
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit, Ředitel/ka: Miloš Čičmanec
www.sossvit.stranks.info Štefánikova 39, Svit +
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom, Ředitel/ka: Ing. Miroslav Dziak
www.sousedca.edupage.org Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom +
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, Ředitel/ka: Mgr. Ján Mata
www.stavpd.sk T. Vansovej 32, Prievidza +
Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik
Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Šišolák
www.soustitnik.edu.sk Teplická 213, Štítnik +
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Ředitel/ka: Ing. Magdaléna Belisová
www.zsstovar.topindex.sk Tovarnícka 1609, Topoľčany +
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany, Ředitel/ka: Ing. Róbert Čaniga, PhD.
www.sostov1632-to.sk/ Tovarnícka 1632, Topoľčany +
Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava
Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava, Ředitel/ka: Mgr. Elena Čechová
www.zssmy.edu.sk Trokanova 3, Myjava +
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca, Ředitel/ka: Ing. Jozef Šablatúra
www.souhag.edu.sk Učňovská 5, Košice-Šaca +
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble, Ředitel/ka: Mgr. Imrich Pecek
www.souevr.edu.sk Ul. 1. mája 500, Vráble +
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Ředitel/ka: PhDr. Anna Bartoňová
sou.edupage.org Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica +
Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové
Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové, Ředitel/ka: Ing. Anna Halamová
www.sosvrbove.edupage.eu Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové +
Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31, Senica
Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31, Senica, Ředitel/ka: Mgr. Pavol Paradeiser
sossenica.sk V. P. Tótha 31, Senica +
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, Ředitel/ka: Mgr. Ján Hruška
www.sosvinpd.edupage.org Vinohradnícka 8, Prievidza +
Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná
Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná, Ředitel/ka: Ing. Alica Krivanská
www.soudobsina.edu.sk Zimná 96, Dobšiná +
Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec, Ředitel/ka: PaedDr. Milan Šebian
www.zssslc.sk Zvolenská cesta 83, Lučenec +
Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár
Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár, Ředitel/ka: Mgr. Dušan Zdechovan
www.soupoltar.edu.sk Železničná 5, Poltár +
Stredná odborná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Stredná odborná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, Ředitel/ka: Mgr. Mária Vilkovská
www.sustn.sk Staničná 8, Trenčín +
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Cirbus
www.spgslevoca.sk Bottova 15A, Levoča +
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola, Ředitel/ka: PhDr. Jozef Kurej
spsdrevpo.edupage.sk Bardejovská 24, Prešov +
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno, Ředitel/ka: Ing. Ján Vetter
www.spskn.sk Petőfiho 2, Komárno +
Stredná priemyselná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Laskomerského 3, Brezno
Stredná priemyselná škola ako organizačná zložka spojenej školy, Laskomerského 3, Brezno, Ředitel/ka: Mgr. Karol Müller
www.ssbrezno.edupage.org Laskomerského 3, Brezno +
Stredná priemyselná škola dopravná ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov
Stredná priemyselná škola dopravná ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov, Ředitel/ka: Mgr. Stanislav Kráľ
web.stonline.sk/spozs Čaklov 249, Čaklov +
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Mikuláš Kissi
www.spsdopke.edu.sk Hlavná 113, Košice +
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Peter Straka
www.dopravnazv.sk Sokolská 911/94, Zvolen +
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Anton Talač
www.spsdtt.sk Študentská 23, Trnava +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Ředitel/ka: Ing. Slavomír Kožár
www.spse-po.sk Plzenská 1, Prešov +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava, Ředitel/ka: Ing. Iveta Šafránková
www.spsehalova.sk Hálova 16, Bratislava-Petržalka +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Végh František, Ing.
www.adlerka.sk Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice, Ředitel/ka: Ing. Štefan Krištín
www.spseke.sk Komenského 44, Košice +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany, Ředitel/ka: Ing. Milan Tupý
www.spsepn.edu.sk Nám. SNP 8, Piešťany +
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Ferenčík Milan, Ing.
www.zochova.sk Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto +
Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice
Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Ladislav Makó,CSc.
www.spsh.sk Alejová 1, Košice +
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné, Ředitel/ka: Mgr. František Babič
spschhe.edupage.sk/ Komenského 1, Humenné +
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, M.Hurbana 6, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, M.Hurbana 6, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Mgr. Ľubica Ďurišová
www.spsjm.sk M.Hurbana 6, Banská Bystrica +
Stredná priemyselná škola odevná, Sovietskych hrdinov 324, Svidník
Stredná priemyselná škola odevná, Sovietskych hrdinov 324, Svidník, Ředitel/ka: Mgr. Pavel Olejár
www.spsosvidnik.sk Sovietskych hrdinov 324, Svidník +
Stredná priemyselná škola potravinárska ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota
Stredná priemyselná škola potravinárska ako organizačná zložka spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota, Ředitel/ka: PaedDr. Jaroslav Bagačka
Športová 1, Rimavská Sobota +
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica, Ředitel/ka: Ing. Ján Totkovič
www.mikovini.sk Akademická 13, Banská Štiavnica +
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Michal Mitrík
www.stavke.sk Lermontovova 1, Košice +
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Ján Godály
www.spsstt.sk Lomonosovova 7, Trnava +
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec, Ředitel/ka: Mgr. Ladislav Vikor
www.spsstavebnalc.edu.sk B. Němcovej 1, Lučenec +
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Marian Slovák
www.spssnr.sk Cabajská 4, Nitra +
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Mikulay Ľubomír, Ing.
www.spssdrba.edu.sk Drieňová 35, Bratislava-Ružinov +
Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava, Ředitel/ka: Ing. Helena Zubková
www.spsstavrv.edu.sk Hviezdoslavova 5, Rožňava +
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Stanislav Repeľ
www.spsspo.svcmi.sk Plzenská 10, Prešov +
Stredná priemyselná škola stavebná, Skuteckého 20, Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola stavebná, Skuteckého 20, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Ing. Jana Vašková
www.spssbb.edu.sk/ Skuteckého 20, Banská Bystrica +
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Jozef Ďuriník
www.spssza.sk Veľká okružná 25, Žilina +
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Marián Viňanský
www.spspo.sk Duklianska 1, Prešov +
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Domény Felix, Ing.
www.fajnorka.sk Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto +
Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: RNDr. Ladislav Ruttkay
www.strojsnv.sk Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves +
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25, Levice
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25, Levice, Ředitel/ka: Ing. Ján Valachy
www.spslevice.sk F. Hečku 25, Levice +
Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra
Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Anton Földesy
www.spsnitra.edupage.sk Fraňa Kráľa 20, Nitra +
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Kuchár
www.spstt.edupage.sk Komenského 1, Trnava +
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice, Ředitel/ka: Ing. Michal Baľo
www.spsske.sk Komenského 2, Košice +
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Jacenko
www.spsbj.edu.sk Komenského 5, Bardejov +
Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, Martin
Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, Martin, Ředitel/ka: Ing. Jozef Jurica, CSc.
www.spsmt.sk/ L. Novomeského 5/24, Martin +
Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves, Ředitel/ka: Ing. Gabriela Pramuková
www.spssnv.edu.sk Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves +
Stredná priemyselná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Stredná priemyselná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč, Ředitel/ka: -
www.sosholic.sk/ Nám. sv. Martina 5, Holíč +
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, Ředitel/ka: Ing. Pavol Bagin
www.spsdub.sk Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom +
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina, Ředitel/ka: PaedDr. Alena Romanová
sps-snina.edupage.org Partizánska 1059, Snina +
Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica, Ředitel/ka: Mgr. Mgr. Tibor Macháč
www.spspb.edu.sk Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica +
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, Ředitel/ka: Mgr. Ing. Alena Palková
www.spsmyj.sk SNP 413/8, Myjava +
Stredná škola obchodu a služieb, just4web.cz (ukážkový zápis), Dobrovského 2366, Bratislava
Stredná škola obchodu a služieb, just4web.cz (ukážkový zápis), Dobrovského 2366, Bratislava, Ředitel/ka: Pavel Just
www.just4web.cz Dobrovského 2366, Bratislava +
Stredná umelecká škola Prešov
Stredná umelecká škola Prešov, Ředitel/ka: Ing. Katarína Pindešová
www.zsus-po.sk Vodárenská 3, Prešov +
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Lehotská Alžbeta, Mgr.
www.zsssvba.sk Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov +
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok, Ředitel/ka: Ing. Marta Perignáthová
www.zsuskk.edu.sk Slavkovská 19, Kežmarok +
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava, Ředitel/ka: MUDr. Katarína Kopecká, PhD.
www.szsrv.edu.sk Námestie 1. mája č. 1, Rožňava +
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky, Ředitel/ka: RNDr. Darina Karvajová, MPH
www.szskalvarianz.edu.sk Pod kalváriou 1, Nové Zámky +
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok, Ředitel/ka: MUDr. Ľubomíra Albertyová
www.szsrbk.sk Dončova 7, Ružomberok +
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník, Ředitel/ka: Ing. Andrej Gima
www.szsms.host.sk Sovietskych hrdinov 80, Svidník +
Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto
Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera, Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Kováčiková Beata, PhDr.
www.szspf.sk Palackého 1, Bratislava-Staré Mesto +
Stredná zdravotnícka škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 349/34, Dunajská Streda
Stredná zdravotnícka škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 349/34, Dunajská Streda, Ředitel/ka: PhDr. Eva Siposová
www.szsds.sk Športová 349/34, Dunajská Streda +
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice, Ředitel/ka: PhDr. Melánia Balunová
www.szssvalzbety.sk Mäsiarska 25, Košice +
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov, Ředitel/ka: Sr. PhDr. Mária Lopatová
www.szssvbazpo.wbl.sk Kmeťovo stromoradie 1, Prešov +
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca, Ředitel/ka: Mgr. Renáta Kasmanová
www.szsfaca.edu.sk Horná 137, Čadca +
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Breza
www.szsdepaulto.edu.sk 17. novembra 1056, Topoľčany +
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča, Ředitel/ka: PhDr. Iveta Vieriková
www.szslevoca.sk Kláštorská 24A, Levoča +
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Ředitel/ka: RNDr. Valburga Lobotková, PhD.,MPH
www.szstt.edupage.org Daxnerova 6, Trnava +
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Daniela Peclerová
www.szshlbokaza.edu.sk Hlboká cesta 23, Žilina +
Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín, Ředitel/ka: RNDr. Janka Gugová
www.szstn.sk J. Braneckého 4, Trenčín +
Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Michal Straka
www.szsbb.eu J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica +
Stredná zdravotnícka škola, J.Kozáčeka 4, Zvolen
Stredná zdravotnícka škola, J.Kozáčeka 4, Zvolen, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Vallašek
www.szszv.eu J.Kozáčeka 4, Zvolen +
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad, Ředitel/ka: Mgr. Miroslav Bednár
www.szspp.sk Levočská 5, Poprad +
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Ředitel/ka: PhDr. Emília Potúčková
www.szsskalica.edu.sk Lichardova 1, Skalica +
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné, Ředitel/ka: PhDr. Marcela Griščíková
www.szshe.sk Lipová 32, Humenné +
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec, Ředitel/ka: Mgr. Miroslav Sekula
www.szslucnalc.sk Lúčna 2, Lučenec +
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín, Ředitel/ka: PaedDr. Peter Takáč
www.szsdk.sk M. Hattalu 2149, Dolný Kubín +
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce, Ředitel/ka: RNDr. Dušan Žaludko
www.szsmi.edu.sk Masarykova 27, Michalovce +
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov, Ředitel/ka: PhDr. Gabriela Mihalčínová
www.szs.edu.sk Sládkovičova 36, Prešov +
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava-Petržalka
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Kráľ Tibor, RNDr.
www.szsba.sk Strečnianska 18, Bratislava-Petržalka +
Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica, Ředitel/ka: PhDr. Mária Jandová, PhD.
www.szspb.tsk.sk Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica +
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, Ředitel/ka: PhDr.Janka Profantová
www.szslm.edupage.sk Vrbická 632, Liptovský Mikuláš +
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Bachratá Oľga, PhDr.
www.szsbaza.sk Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov +
Súkromná hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia, Ředitel/ka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
www.sha.sk Drieňová 12, Banská Štiavnica +
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1 Michalovce
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova, Komenského 1 Michalovce, Ředitel/ka: PaedDr. Ing. Ivan Dufinec
www.sspso.org/hotelka.htm Komenského 1, Michalovce +
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko, Jána A. Komenského 1, Michalovce
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko, Jána A. Komenského 1, Michalovce, Ředitel/ka: Mgr. František Mašlej
www.haesomi.edu.sk Jána A. Komenského 1, Michalovce +
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov, Ředitel/ka: Ing. Monika Jusková
esobj.meu.zoznam.sk Pod Vinbargom 1- areál ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov +
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Júlia Sopková
www.esopo.sk Volgogradská 13, Prešov +
Súkromná hotelová akadémia GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka
Súkromná hotelová akadémia GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Mrkývka Oldřich, PhDr.
www.shagasmo.sk Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka +
Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, Bratislava-Podunaj.Biskup, Ředitel/ka: Kravjanská Danka, Ing.
www.SHAHAGMA.sk Biskupická 21, Bratislava-Podunaj.Biskup +
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín, Ředitel/ka: Ing. Oľga Hargašová
www.hasossamorin.edu.sk/ Vinohradská 48, Šamorín +
Súkromná hotelová akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromná hotelová akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Podstavková Ivona, PaedDr.
www.ipgymnazium.sk Kremnická 26, Bratislava-Petržalka +
Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromná hotelová akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD.
www.hotelakziveny.edupage.org M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica +
Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská 8, Prešov
Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská 8, Prešov, Ředitel/ka: MvDr. Milan Pribula
shavolgogradska8.edupage.org Volgogradská 8, Prešov +
Súkromná obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia, Ředitel/ka: Ing. Eva Medveďová
www.soabb.edupage.sk Dolná 54, Banská Bystrica +
Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo
Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo, Ředitel/ka: Ing. Ondrej Mokoš
www.1soa-sturovo.sk Svätého Štefana 36, Štúrovo +
Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina
Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina, Ředitel/ka: Mgr. Tomáš Milata
www.soaza.sk Jarná 13, Žilina +
Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava-Petržalka
Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Šuniar Pavol, PaedDr.
www.soa-amos.sk Holíčska 2, Bratislava-Petržalka +
Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov
Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, Volgogradská 13, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Božena Urbancová
www.esopo.sk Volgogradská 13, Prešov +
Súkromná obchodná akadémia Euroškola, Školská 311, Spišská Teplica
Súkromná obchodná akadémia Euroškola, Školská 311, Spišská Teplica, Ředitel/ka: PhDr. Pavol Ištok
esopp.edupage.org Školská 311, Spišská Teplica +
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, Bratislava-Lamač
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Borinská 23, Bratislava-Lamač, Ředitel/ka: Sorbyová Ivana, Mgr.
www.liberta.sk Borinská 23, Bratislava-Lamač +
Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup, Ředitel/ka: Rechtorík Juraj, RNDr.
www.dudva.sk Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup +
Súkromná obchodná akadémia, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná obchodná akadémia, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Danišová Martina, PaedDr.
www.gymnaziumceska.sk Česká 10, Bratislava-Nové Mesto +
Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Podstavková Ivona, PaedDr.
www.ipgymnazium.sk Kremnická 26, Bratislava-Petržalka +
Súkromná obchodná akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromná obchodná akadémia, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD.
www.obchodakziveny.edupage.org M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica +
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. Juraj Kredátus
www.soapo.sk Petrovianska 34, Prešov +
Súkromná obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom
Súkromná obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom, Ředitel/ka: Mgr. Helena Halová
www.oazh.sk Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom +
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ředitel/ka: Doc. PhDr. Eva Gajdošová
www.profkreatis.sk Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov +
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, Brezno
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, Brezno, Ředitel/ka: PaedDr. Eva Hlaváčová
www.spsa.sk/ Školská 5, Brezno +
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Irena Adamová
www.spark.edupage.org Jegorovovo nám. 5, Košice +
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava-Ružinov
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: PhDr. Veronika Bisaki
www.profkreatis.sk Ružová Dolina 29, Bratislava-Ružinov +
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo, Ředitel/ka: Mgr. Attila Takács
www.sossladkovicovo.edu.sk Fučíkova 426, Sládkovičovo +
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy, Ředitel/ka: Ing. Eva Csicsayová
www.sous-zlateklasy.sk Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy +
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra, Ředitel/ka: doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc.
www.animus.sk Levická cesta 40, Nitra +
Súkromná stredná odborná škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Súkromná stredná odborná škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo, Ředitel/ka: Ing. Karol Kanovský
www.slanickaosada.sk Slanická osada 2178, Námestovo +
Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Lermontovova 1, Košice
Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Lermontovova 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Anna Šáriová
www.ssosterciumke.edu.sk Lermontovova 1, Košice +
Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Emil Blicha
www.ssoselbapo.edu.sk Smetanova 2, Prešov +
Súkromná stredná odborná škola GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka
Súkromná stredná odborná škola GASMO, Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Mrkývka Oldřich, PhDr.
www.ssosgasmo.sk Žehrianska 6, Bratislava-Petržalka +
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava, Ředitel/ka: PaedDr. Janka Hečková /gen.riad./
www.ssoutt.sk Ferka Urbánka 19, Trnava +
Súkromná stredná odborná škola HOST, Súkromná hotelová akadémia HOST,Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Súkromná stredná odborná škola HOST, Súkromná hotelová akadémia HOST,Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Zabák Zoltán, Doc.Ing.PhD.
www.skolahost.sk Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto +
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová, Ředitel/ka: Ing. Anna Pavlusová
www.ssosh.sk Družby 554/64, Podbrezová +
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service, Lachova 1, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Krišková Anna, PhDr., PhD
www.jss.sk Lachova 1, Bratislava-Petržalka +
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO, Kukučínova 23, Košice
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO, Kukučínova 23, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Vojtech Papinčák
www.pamiko.epasajt.com Kukučínova 23, Košice +
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo, Ředitel/ka: Ing. Karol Kanovský
www.slanickaosada.com Slanická osada 2178, Námestovo +
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica, Ředitel/ka: Mgr. Dana Bánska
sssp.edupage.org/ Hollého 1380, Senica +
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín
Súkromná stredná odborná škola podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Ing. Marta Hrivnáková
Nemocničná 2, Dolný Kubín +
Súkromná stredná odborná škola podnikania, ul. Nám. Mládeže 587/17, Zvolen
Súkromná stredná odborná škola podnikania, ul. Nám. Mládeže 587/17, Zvolen, Ředitel/ka: 0
www.skolapodnikania.sk/ ul. Nám. Mládeže 587/17, Zvolen +
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov, Ředitel/ka: PaedDr. Jozef Vaľko
ssospt.edupage.org/ Masarykova 2, Prešov +
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov, Ředitel/ka: PaedDr. Jozef Vaľko
ssospt.edupage.org/ Masarykova 2, Prešov +
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová, Ředitel/ka: Ing. János Cservenka
www.cservenka.sk Mostová 53, Mostová +
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce, Ředitel/ka: Bc. Ján Szakács
www.sssp.sk Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce +
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo, Ředitel/ka: Mgr. Juraj Murányi
www.scholaprivata.edupage.org Slovenská 52, Kolárovo +
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Mgr. Aranka Vida
www.skolads.sk Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda +
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Mlynská 1116, Svodín - Szőgyén
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Mlynská 1116, Svodín - Szőgyén, Ředitel/ka: Ing. Ildikó Mocskos
www.ssou.svodin.sk Mlynská 1116, Svodín - Szőgyén +
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín, Ředitel/ka: Ing. Oľga Hargašová
www.hasossamorin.edu.sk Vinohradská 48, Šamorín +
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy, Ředitel/ka: Mgr.Andrej Dudič
www.ssoskromp.edu.sk Maurerova 55, Krompachy +
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina, Ředitel/ka: PaedDr. Jana Nová
www.soussza.edu.sk Závodská cesta 2961, Žilina +
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, Ředitel/ka: RNDr. Beáta Tóthová
www.ssost.edupage.org Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom +
Súkromná stredná odborná škola Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Eva Grmanová
www.ssos.sk Tovarnícka 1641, Topoľčany +
Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Jaký Vladimír, Doc. MVDr., CSc.
www.ssvsbabu.szm.sk Bullova 2, Bratislava-Dúbravka +
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica, Ředitel/ka: Mgr. Dana Dorothea Mikulová
viahumana.edupage.org/ Mallého 2, Skalica +
Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 901/2, Kežmarok
Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 901/2, Kežmarok, Ředitel/ka: Mgr. Anna Jurgovianová
www.sukromnasos.estranky.sk Biela voda 901/2, Kežmarok +
Súkromná stredná odborná škola, Bieloruská 1, Bratislava-Pod.Biskupice
Súkromná stredná odborná škola, Bieloruská 1, Bratislava-Pod.Biskupice, Ředitel/ka: Tehlárová Tatjana, Ing.
www.ssougas.sk Bieloruská 1, Bratislava-Pod.Biskupice +
Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61 Bratislava 851 06
Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61 Bratislava 851 06, Ředitel/ka: Ing. Eva Olšavská
wwww.ssos-krasy.eu Budatínska 61, Bratislava-Petržalka +
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice, Ředitel/ka: PhDr. Tatiana Jursová
www.oabuke.netkosice.sk Bukovecká 17, Košice +
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce, Ředitel/ka: PaedDr. Martin Koššala
www.zssgiralt.edu.sk/ Dukelská 33, Giraltovce +
Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov
Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov, Ředitel/ka: Ing. Jozef Biroš
ssosbj.edupage.org/ Hviezdoslavova 11, Bardejov +
Súkromná stredná odborná škola, Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača
Súkromná stredná odborná škola, Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača, Ředitel/ka: Kubešová Elena
www.peknevlasy.sk Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača +
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 238, Hliník nad Hronom, Ředitel/ka: Ing. Milan Berstling
www.souhlinik.sk Kopaničná 238, Hliník nad Hronom +
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov, Ředitel/ka: Mgr. František Novotný
skolamladost.edupage.org Pod Kalváriou 36, Prešov +
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Lenka Prigancová
www.soapostuke.edu.sk; www.shake.sk Postupimská 37, Košice +
Súkromná stredná odborná škola, Poštová 58, Handlová
Súkromná stredná odborná škola, Poštová 58, Handlová, Ředitel/ka: Mgr. art. Iveta Gogová
www.ssoshandlova.wetpaint.com Poštová 58, Handlová +
Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1, Bratislava-Ružinov
Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Jaroslav Bažík, Ing.
www.sous-ruzinov.sk Exnárova 20, Bratislava-Ružinov +
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Bernadeta Gábrišová
www.ssos_za.szm.sk Saleziánska 18, Žilina +
Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín
Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín, Ředitel/ka: Mgr. Peter Zemko
sukromnaskolazemko.edupage.org SNP 1202/14, Dolný Kubín +
Súkromná stredná odborná škola, Sokolská 6, Modra
Súkromná stredná odborná škola, Sokolská 6, Modra, Ředitel/ka: Sodomová Elena, PhDr.
Sokolská 6, Modra +
Súkromná stredná odborná škola, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda
Súkromná stredná odborná škola, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda, Ředitel/ka: RNDr. Jolana Ozoráková
www.ozorak.sk/ Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda +
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, Ředitel/ka: Ing. Beáta Mitická
www.ssosta.edupage.sk Ul. 29. augusta 4812, Poprad +
Súkromná stredná odborná škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín
Súkromná stredná odborná škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín, Ředitel/ka: Mgr. Ing. Janka Hôrková
www.ssos.sk Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín +
Súkromná stredná odborná škola, Ulica SNP 1253, Poprad
Súkromná stredná odborná škola, Ulica SNP 1253, Poprad, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Vencko
ssossnp.edupage.org Ulica SNP 1253, Poprad +
Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Ing. Jozef Gandžala
www.securityinstitute.sk Vranovská 4, Bratislava-Petržalka +
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Andraščík
ssosra.edupage.sk/ Železničná 2, Revúca +
Súkromná stredná odborná umelecká škola, ul. J.Lettricha č.3, Martin
Súkromná stredná odborná umelecká škola, ul. J.Lettricha č.3, Martin, Ředitel/ka: PhDr. Peter Klimek
www.ssusmartin.sk/ ul. J.Lettricha č.3, Martin +
Súkromná stredná pedagogická škola, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromná stredná pedagogická škola, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Mačugová Žofia, Mgr.
Bullova 2, Bratislava-Dúbravka +
Súkromná stredná priemyselná škola odevná, Komenského 1, Michalovce
Súkromná stredná priemyselná škola odevná, Komenského 1, Michalovce, Ředitel/ka: PaedDr. Ing. Ivan Dufinec
www.spsomi.edu.sk Komenského 1, Michalovce +
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Ředitel/ka: Mgr. Viera Zavarčíková
www.uat.sk Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka +
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice, Ředitel/ka: PHDr.Jarmila Uhríková
www.filmovaskola.sk Petzvalova 2, Košice +
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina, Ředitel/ka: Ing. Václav Dostálek
Hálkova 2968/22, Žilina +
Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214, Hodruša - Hámre
Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214, Hodruša - Hámre, Ředitel/ka: RNDr. Peter Michálik
www.ssushh.sk Kyslá 214, Hodruša - Hámre +
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen, Ředitel/ka: Ing. Mariana Hriňová
www.ssuszv.sk Môťovská cesta 8164, Zvolen +
Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul. 1, Nitra
Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho ul. 1, Nitra, Ředitel/ka: Ing. Dana Dovalová
ssusnitra.edupage.org/ Škultétyho ul. 1, Nitra +
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Gagarinova 2490/13, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Gális
www.ssuv.sk Gagarinova 2490/13, Topoľčany +
Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka
Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Ivanova Emilia, Mgr.
www.bsou.sk Záporožská 8, Bratislava-Petržalka +
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium, Ředitel/ka: PaedDr. Milan Černaj
www.sukromnaskola.sk/sgpo Solivarská 28, Prešov +
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium, Ředitel/ka: Mgr. Martin Polák
www.sgbj.sk Ul. 29. augusta 4, Bardejov +
Súkromné gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Súkromné gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Ředitel/ka: Mgr. Jana Šumichrastová
gym-kremnica.edupage.org P. Križku 390/4, Kremnica +
Súkromné gymnázium ALKANA, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromné gymnázium ALKANA, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Kysela Ján
www.alkana.sk Batkova 2, Bratislava-Dúbravka +
Súkromné gymnázium COGITATIO, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka
Súkromné gymnázium COGITATIO, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka, Ředitel/ka: Liptáková Mária, PhDr.
www.cogitatio.sk Batkova 2, Bratislava-Dúbravka +
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves, Ředitel/ka: Ciráková Adriana, Mgr.
www.sgesprit.sk Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves +
Súkromné gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín
Súkromné gymnázium FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín, Ředitel/ka: Mgr. Eleonóra Kochanová
www.sgfuturum.sk Na dolinách 27, Trenčín +
Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvažská 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvažská 6, Bratislava-Podunaj.Biskup, Ředitel/ka: Butler Zuzana, Mgr.
www.galileoschool.sk Dudvažská 6, Bratislava-Podunaj.Biskup +
Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka
Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Sedláčková Viola, Mgr.
www.sgm.sk Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka +
Súkromné gymnázium Orbis Eruditionis, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Súkromné gymnázium Orbis Eruditionis, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, Ředitel/ka: Mgr. Monika Šabová
www.goebb.sk Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica +
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Ředitel/ka: László Szabó
www.mgds.eu Hlavná 21, Dunajská Streda +
Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu, Svätoplukova 38, Bernolákovo
Súkromné gymnázium so špeciálnym zameraním na telesnú výchovu, Svätoplukova 38, Bernolákovo, Ředitel/ka: Baloghová Evelína, Mgr.
www.sportovegymnazium.sk Svätoplukova 38, Bernolákovo +
Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP č. 26, Levice
Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP č. 26, Levice, Ředitel/ka: Ing. Vladimír Hagara
www.tsmaragd.sk SNP č. 26, Levice +
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová, Ředitel/ka: Ing. Anna Pavlusová
www.sgzp.sk Družby 554/64, Podbrezová +
Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou, Ředitel/ka: PaedDr. Ľubica Nováková
www.gym8vv.edu.sk Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou +
Súkromné gymnázium, Bernolákova 37, Zlaté Moravce
Súkromné gymnázium, Bernolákova 37, Zlaté Moravce, Ředitel/ka: PhDr. Juraj Hladky, PhD.
Bernolákova 37, Zlaté Moravce +
Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina
Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina, Ředitel/ka: PhDr. Mikulas Petriscak
www.sgbsnina.szm.sk Budovateľská 1992/9, Snina +
Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto, Ředitel/ka: Danišová Martina, PaedDr.
www.gymnaziumceska.sk Česká 10, Bratislava-Nové Mesto +
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, Ředitel/ka: Ing. Zuzana Lejková, PhD.
www.gymbosak.sk Dneperská 1, Košice +
Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, Kremnica
Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, Kremnica, Ředitel/ka: Ján Hero
Dolná 48/19, Kremnica +
Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany
Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany, Ředitel/ka: PaedDr. Ingrid Paulovičová
www.sjgymto.sk Gagarinova 1, Topoľčany +
Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Anna Koptová
kesaj.edupage.org/ Galaktická 9, Košice +
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec, Ředitel/ka: RNDr. Vladimír Fekiač
www.gandhigym.szm.com/ Gemerská cesta 1, Lučenec +
Súkromné gymnázium, J. Jančeka 353, Ružomberok
Súkromné gymnázium, J. Jančeka 353, Ružomberok, Ředitel/ka: Mgr. Dagmar Dudková
J. Jančeka 353, Ružomberok +
Súkromné gymnázium, J.Kozáčeka 4, Zvolen
Súkromné gymnázium, J.Kozáčeka 4, Zvolen, Ředitel/ka: Ing. Jozef Pinka
www.pinkharmony.sk J.Kozáčeka 4, Zvolen +
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice
Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Ľubica Petríková
www.sgcr.sk Katkin park 2, Košice +
Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka
Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava-Petržalka, Ředitel/ka: Podstavková Ivona, PaedDr.
www.ipgymnazium.sk Kremnická 26, Bratislava-Petržalka +
Súkromné gymnázium, Letná ulica 3453/34, Poprad
Súkromné gymnázium, Letná ulica 3453/34, Poprad, Ředitel/ka: Mgr. Soňa Svienta
Letná ulica 3453/34, Poprad +
Súkromné gymnázium, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica
Súkromné gymnázium, M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica, Ředitel/ka: PaedDr. Dagmar Ondrášiková, PhD.
www.gymnziveny.edupage.org M. R. Štefánika 148/27, Považská Bystrica +
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Adriana Pištejová
www.slovgymke.sk/ Petzvalova 4, Košice +
Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa, Ředitel/ka: Spišiak Pavel, RNDr.
www.ssg.sk Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa +
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1 Košice
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1 Košice, Ředitel/ka: Mgr. Nadežda Oláhová
www.shadk.edupage.org Požiarnická 1, Košice +
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, Ředitel/ka: PhDr. Peter Klimek
Ul. J. Lettricha č. 3, Martin +
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova 2490/13, Topoľčany, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Gális
www.skdk.sk Gagarinova 2490/13, Topoľčany +
Súkromné konzervatórium, J.Kozačeka 4, Zvolen
Súkromné konzervatórium, J.Kozačeka 4, Zvolen, Ředitel/ka: Ing. Jozef Pinka
www.pinkharmony.sk J.Kozačeka 4, Zvolen +
Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23, Košice
Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23, Košice, Ředitel/ka: Mgr. Boris Girdasov
www.skke.sk Kmeťova 23, Košice +
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra, Ředitel/ka: Mgr. Helena Madariová
www.konzervatoriumnitra.sk Krčméryho 2, Nitra +
Súkromné osemročné gymnázium Forel International High School, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Súkromné osemročné gymnázium Forel International High School, Kremeľská 2, Bratislava-Devín, Ředitel/ka: Buckingham Zarin, M.A.
www.forel.sk Kremeľská 2, Bratislava-Devín +
Súkromné športové gymnázium ELBA, Smetanova 2, Prešov
Súkromné športové gymnázium ELBA, Smetanova 2, Prešov, Ředitel/ka: Ing. Emil Blicha
www.elbaci.sk Smetanova 2, Prešov +
Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup
Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava-Podunaj.Biskup, Ředitel/ka: Rechtorík Juraj, RNDr.
www.dudva.sk Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice +
Súkromné športové gymnázium, Sídlisko SNP 6, Trenčianske Teplice
Súkromné športové gymnázium, Sídlisko SNP 6, Trenčianske Teplice, Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Žmuráň
www.ssg.edupage.org Sídlisko SNP 6, Trenčianske Teplice +
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8, Trnava
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8, Trnava, Ředitel/ka: Mgr. Valéria Žilová
www.stkdn.sk Hollého 8, Trnava +
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves, Ředitel/ka: Pagáč Milan, akademický maliar
www.suvba.eu Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves +
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Ředitel/ka: MgA. Peter Čisárik
www.suvke.sk Jakobyho 15, Košice +
Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica
Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica, Ředitel/ka: Ing. Ján Malach
www.suv.sk P. Križku 390/4, Kremnica +
Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok
Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok, Ředitel/ka: RNDr. Danica Školsníková
www.suvrk.sk Scota Viatora 6, Ružomberok +
Športové gymnázium
Športové gymnázium, Ředitel/ka: Mgr. Milan Beňačka, PhD.
www.sgbb.eu.sk Trieda SNP 54, Banská Bystrica +
Športové gymnázium Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
Športové gymnázium Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Jančovič
www.gymbott.szm.sk Jána Bottu 31, Trnava +
Športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Sportgimnázium, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Športové gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Sportgimnázium, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Ředitel/ka: Mgr. Ladislav Szabó
www.sportgimi.sk Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda +
Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava-Ružinov
Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava-Ružinov, Ředitel/ka: Miller Vladimír, PaedDr.
www.sportgymba.sk/ Ostredková 10, Bratislava-Ružinov +
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín, Ředitel/ka: Mgr. Jozef Pšenka
www.sportgymtn.edu.sk Staničná 6, Trenčín +
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice, Ředitel/ka: PaedDr. Tatiana Švecová
www.sportgymke.sk Trieda SNP 104, Košice +
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto, Ředitel/ka: Zacharová Katarína, Mgr. art.
www.tankonba.sk Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto +
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, Ředitel/ka: Mgr. Ilona Sýkora
www.gymnold.edu.sk Československej armády 15, Moldava nad Bodvou +